| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Jak prawidłowo zatrudnić pracownika

Jak prawidłowo zatrudnić pracownika

Racjonalne zarządzanie pracownikami ma bardzo duże znaczenie w prawidłowym i efektywnym działaniu przedsiębiorstwa, które chce odnosić sukcesy w prowadzeniu swojej działalności.

Do przychodów opodatkowanych zaliczamy wszystkie wypłaty, jakie pracownik otrzymuje w danym miesiącu, czyli pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze.

Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy zostały określone natomiast kwotowo i nie ulegają zmianie przez cały rok kalendarzowy.

Tabela nr 1. Koszty uzyskania przychodów w 2008 r.

@RY1@i26/2008/037/i26.2008.037.000.0004.012.jpg@RY2@

Aby pracodawca mógł zastosować wobec danego pracownika podwyższone koszty uzyskania przychodów z tytułu zamieszkiwania przez niego w innej miejscowości niż znajduje się zakład pracy, pracownik powinien złożyć pisemne oświadczenie.

Gdy zostanie już określona podstawa opodatkowania, należy w drugiej kolejności obliczyć należną zaliczkę na podatek dochodowy. Jest ona obliczana co miesiąc od podstawy opodatkowania zgodnie ze skalą podatkową obowiązującą w danym roku.

Tabela nr 2. Skala podatkowa w 2008 r.

@RY1@i26/2008/037/i26.2008.037.000.0004.013.jpg@RY2@

Należną zaliczkę oblicza się zgodnie z następującą zasadą:

• podstawa opodatkowania x stawka podatku = podatek,

• podatek - kwota zmniejszająca podatek = zaliczka na podatek,

• zaliczka na podatek - składka na ubezpieczenie zdrowotne = zaliczka należna na podatek dochodowy podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego.

Pracodawca ma obowiązek kontrolować przekroczenia progu podatkowego przez każdego pracownika. Jeżeli nastąpi taka sytuacja, to w miesiącu następującym po miesiącu, w którym został przekroczony próg podatkowy, powinien zastosować wyższą stawkę podatku.

Pracodawca obliczający należne zaliczki musi pamiętać, że zarówno podstawa opodatkowania, jak i należna zaliczka podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego powinna być zaokrąglona do pełnych złotych (końcówki kwot wynoszących mniej niż 50 gr pomija się, a końcówki kwot wynoszących 50 gr i więcej podwyższa się do pełnych złotych).

Należną zaliczkę płatnik powinien przekazać w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została obliczona i pobrana należna zaliczka na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I FUNDUSZY PUBLICZNYCH

Pracodawcy będący płatnikami składek za zatrudnione osoby muszą prowadzić odpowiednią dokumentację związaną z rozliczaniem za te osoby składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Dokumentacja ubezpieczeniowa związania z zatrudnieniem pracownika

Każdy pracodawca, który zatrudnia pracowników i opłaca składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, ma obowiązek przekazywać określone informacje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dane te są przesyłane na określonych formularzach, których wzory zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Miziołek

adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »