| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Jak rozliczyć podróż przy umowie zlecenia

Jak rozliczyć podróż przy umowie zlecenia

Zleceniodawca powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki związane z należytym wykonaniem zlecenia, w tym za podróż odbywaną przez zleceniobiorcę.

Diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem - do wysokości wskazanej w rozporządzeniu określającym warunki opłacania delegacji w tzw. budżetówce:

  • zwolnione są ze składek ZUS (§ 2 ust. 1 pkt 15 w związku z § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia składkowego),
  • wyłączone są z opodatkowania (art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o pdof). Dodatkowym warunkiem stosowania tego zwolnienia z podatku jest to, aby ww. należności nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów osoby odbywającej podróż oraz były poniesione w celu osiągnięcia przychodów.

Zaznaczmy, że jak wskazał ZUS w poradniku pt. "Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych", dostępnym na stronie internetowej www.zus.pl, wyłączenie ma zastosowanie do zleceniobiorców, jeżeli odpowiednie postanowienia zawartych z nimi umów lub regulacje odrębne przewidują zwrot tych należności na zasadach przewidzianych przepisami dotyczącymi podróży służbowych pracowników sfery budżetowej. Te same wnioski wynikają z interpretacji ZUS z 14 kwietnia 2015 r. (sygn. DI/200000/43/335/2015).

Zatem składek ZUS i podatku nie trzeba naliczać od świadczeń przysługujących zleceniobiorcy za wyjazdy w ramach realizacji zlecenia, jeśli:

  • reguły przyznawania ww. świadczeń zostały wskazane w umowie zlecenia,
  • świadczenia są wypłacane do wysokości przewidzianej w rozporządzeniu dotyczącym rozliczania delegacji w sferze budżetowej (a jeżeli należności są wyższe od limitów określonych w ww. akcie prawnym, to nadwyżki ponad te limity podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu, co potwierdza m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 marca 2017 r., sygn. 0461-ITPB2.4511.75.2017.1),
  • mamy do czynienia z podróżą związaną z wykonywaniem pracy poza miejscowością, w której znajduje się siedziba zleceniodawcy bądź stałe miejsce wykonywania zadań zleceniobiorcy.

Przykład

Spółka z o.o. z Poznania zawarła umowę zlecenia z osobą, dla której umowa ta jest jedynym źródłem przychodu. W umowie znajduje się zapis, że jeśli z realizacją umówionych prac będzie wiązała się konieczność wyjazdów zleceniobiorcy poza miejscowość, w której mieści się siedziba spółki, zleceniodawca wypłaci mu z tego tytuły diety (40 zł za dobę) i zwrot kosztów podróży oraz noclegów.

Zatrudniona osoba w związku z realizacją zlecenia udała się w podróż do Bydgoszczy. Wyjazd trwał od 11 czerwca 2018 r. od godz. 9.00 do 12 czerwca do godz. 18.00. Z jego tytułu zleceniobiorca otrzymał diety w wysokości 80 zł, zwrot kosztów noclegu oraz przejazdów pociągiem. W opisanych okolicznościach zgodnie z zasadami rozliczania delegacji obowiązującymi w "budżetówce", diety powinny wynieść 60 zł (2 x 30 zł). A zatem kwota 20 zł (80 zł - 60 zł) powinna zostać zarówno oskładkowana, jak i opodatkowana .

Podstawa prawna:

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »