| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Podjęcie studiów przez zleceniobiorcę - korekta dokumentów rozliczeniowych

Podjęcie studiów przez zleceniobiorcę - korekta dokumentów rozliczeniowych

Zleceniobiorca (23 lata), zatrudniony w naszej firmie od początku 2011 r., w październiku br. rozpoczął studia zaoczne. O tym fakcie dowiedzieliśmy się przypadkiem, gdyż zleceniobiorca nie poinformował kadr o rozpoczęciu kształcenia na studiach wyższych. Zleceniobiorca ten jest zgłoszony do ubezpieczeń społecznych, wnioskował również o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Jak powinniśmy postąpić w takiej sytuacji?

WAŻNE!

Za studenta nie uważa się uczestnika studiów doktoranckich ani słuchacza studiów podyplomowych.

W przedstawionej sytuacji muszą Państwo jak najszybciej potwierdzić informację o rozpoczęciu studiów przez zleceniobiorcę i uzyskać od niego pisemne oświadczenie w tej sprawie. Jeżeli ubezpieczony nie ukończył jeszcze 26 lat, wówczas od dnia rozpoczęcia studiów nie podlega ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu.

To na płatniku składek ciąży obowiązek zgłoszenia zleceniobiorcy do ZUS oraz wyrejestrowania go, gdy umowa zlecenia przestała być tytułem do ubezpieczeń. Do płatnika należy również obliczanie, potrącanie z dochodu zleceniobiorcy, rozliczanie i opłacanie należnych za niego składek. Aby prawidłowo wypełniać te obowiązki, płatnik potrzebuje informacji dotyczących m.in. innych tytułów do ubezpieczeń posiadanych przez zleceniobiorcę, uprawnień do emerytury lub renty, faktu kształcenia w szkole ponadpodstawowej lub wyższej. Zleceniobiorca udziela płatnikowi tych informacji składając oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 271 Kodeksu karnego). Jest zatem odpowiedzialny za prawdziwość informacji zawartych w tym oświadczeniu. Gdy zmienią się te dane (np. zleceniobiorca utraci status studenta, podejmie pracę, rozpocznie działalność pozarolniczą itp.), ma obowiązek poinformować o tym zleceniodawcę.

Ze względu na obowiązki spoczywające na płatniku w pełni uzasadnione jest również domaganie się od zleceniobiorcy przedstawienia zaświadczenia z uczelni o podjęciu kształcenia na studiach wyższych. Dobrą praktyką jest również okresowe weryfikowanie informacji przekazanych w oświadczeniach przez zleceniobiorców (nie tylko studentów). Płatnik musi pamiętać, że jeżeli wskutek nieaktualnych informacji powstanie zadłużenie z tytułu składek, to tylko on będzie odpowiedzialny przed ZUS za jego spłatę. Nie powinien zatem poprzestawać na jednorazowym poinformowaniu zleceniobiorcy o konieczności aktualizowania danych w składanym oświadczeniu. Okresowa weryfikacja tych informacji zapobiegnie powstaniu zadłużenia (lub przynajmniej ograniczy jego wielkość), a ponadto może stanowić dowód na dochowanie przez płatnika należytej staranności w wykonywaniu obowiązków – w razie sporu przed sądem.

ZAGROŻENIE (–)

Za niedopełnienie obowiązków wobec ZUS, związanych z zatrudnianiem zleceniobiorcy, zawsze w pierwszej kolejności odpowiada płatnik, a nie ubezpieczony.

Za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przepisy przewidują dotkliwe sankcje. ZUS może np. wnioskować do sądu o ukaranie nierzetelnego płatnika karą grzywny w wysokości do 5000 zł (art. 98 ust. 1 ustawy systemowej). W Państwa sytuacji jest to jednak bardzo mało prawdopodobne. Jeżeli niezgłaszanie ubezpieczonych nie jest w Państwa firmie nagminne, ZUS raczej nie skorzysta z sankcji stosowanych wobec płatników notorycznie uchylających się od wypełniania ustawowych obowiązków.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »