| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Czy zleceniobiorcy, który podlegał ubezpieczeniu chorobowemu z przerwami, przysługuje zasiłek chorobowy

Czy zleceniobiorcy, który podlegał ubezpieczeniu chorobowemu z przerwami, przysługuje zasiłek chorobowy

Zawieraliśmy umowy zlecenia ze zleceniobiorcą na okresy od 15 sierpnia do 30 września 2010 r., od 20 października do 20 listopada 2010 r. oraz od 15 grudnia 2010 r. do 15 lutego 2011 r. Zleceniobiorca był wcześniej zatrudniony na umowę o pracę do 1 czerwca 2010 r. przez rok u innego pracodawcy, natomiast w okresach, na jakie zostały zawarte umowy zlecenia, podlegał dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Obecna umowa zlecenia zawiera zapis o przysługującym zleceniobiorcy miesięcznym wynagrodzeniu w wysokości 1600 zł. Zleceniobiorca chorował od 22 stycznia do 7 lutego 2011 r. Czy przysługuje mu zasiłek chorobowy? Jak liczyć jego wysokość?

Podstawę wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego dla zleceniobiorcy stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli ubezpieczenie trwa krócej niż 12 miesięcy, podstawę wymiaru świadczeń chorobowych z ubezpieczenia chorobowego stanowi przeciętny miesięczny przychód za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia (art. 48 ust. 1 i 2 ustawy zasiłkowej). Gdy między umowami zlecenia zawartymi z tą samą osobą wystąpiły przerwy, to podstawę wymiaru zasiłku stanowi przychód tylko z aktualnie istniejącej umowy zlecenia.

Przychodem zleceniobiorcy jest kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe (art. 3 pkt 4 ustawy zasiłkowej). W przypadku zleceniobiorcy, który zgodnie z umową zlecenia otrzymuje wynagrodzenie kwotowe, podstawą wymiaru składek jest kwota przychodu faktycznie wypłaconego mu w danym miesiącu.

PRZYKŁAD

Zleceniobiorca od 28 września 2010 r. wykonuje umowę zlecenia, z tytułu której podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Uzyskał on wynagrodzenie obliczone kwotowo za każdą godzinę pracy: w październiku 2010 r. 2500 zł, w listopadzie 2010 r. 3000 zł oraz w grudniu 2010 r. w kwocie 2450 zł. Zleceniobiorca chorował od 16 stycznia do 31 stycznia 2011 r. Ponieważ ma wymagany 90-dniowy okres ubezpieczenia chorobowego, od pierwszego dnia niezdolności do pracy przysługuje mu zasiłek chorobowy.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego powinna być ustalona z października, listopada i grudnia 2010 r. i wynosi:

2500 zł – (2500 zł x 13,71%) = 2157,25 zł,

3000 zł – (3000 zł x 13,71%) = 2588,70 zł,

2450 zł – (2450 zł x 13,71%) = 2114,10 zł,

2157,25 zł + 2588,70 zł + 2114,10 zł = 6860,05 zł,

6860,05 zł : 3 = 2286,68 zł,

2286,68 zł x 80% = 1829,34 zł,

1829,34 zł : 30 dni = 60,98 zł.


Jeżeli ubezpieczenie chorobowe powstało w trakcie miesiąca, a niezdolność do wykonywania umowy z powodu choroby powstała w następnym miesiącu, podstawę wymiaru świadczenia chorobowego stanowi przychód z pierwszego niepełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia. Przychodu tego nie należy uzupełniać.

PRZYKŁAD

Zleceniobiorca od 12 stycznia 2011 r. wykonuje umowę zlecenia, z tytułu której podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Za styczeń 2011 r. uzyskał przychód w wysokości 1200 zł. Zleceniobiorca zachorował 3 lutego 2011 r. Zleceniobiorca posiada wymagany 90-dniowy okres ubezpieczenia chorobowego i od pierwszego dnia niezdolności do pracy przysługuje mu zasiłek chorobowy.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie za styczeń 2011 r.:

1200 zł – (1200 zł x 13,71%) = 1035,48 zł,

1035,48 zł x 80% = 828,38 zł,

828,38 zł : 30 = 27,61 zł.

Jeżeli w okresie, z którego jest ustalana podstawa wymiaru świadczenia chorobowego, przychód zleceniobiorcy uległ zmniejszeniu wskutek niewykonywania zlecenia w okresie pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego albo odbywania ćwiczeń wojskowych, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należy:

  • wyłączać przychód za miesiące, w których ubezpieczony wykonywał pracę przez mniej niż połowę miesiąca,
  • przyjąć przychód za miesiące, w których ubezpieczony wykonywał pracę przez co najmniej połowę miesiąca – bez uzupełnienia (art. 50 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zasiłkowej).

PRZYKŁAD

Zleceniobiorca od 1 września 2010 r. podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Chorował w listopadzie 2010 r. (w tym miesiącu pracę wykonywał przez kilka dni). Ponieważ nie posiadał 90-dniowego nieprzerwanego okresu ubezpieczenia chorobowego, w listopadzie 2010 r. nie przysługiwał mu z tytułu choroby zasiłek chorobowy. Zleceniobiorca ponownie chorował od 20 grudnia 2010 r. do 5 stycznia 2011 r. Z tytułu wykonywania umowy zleceniobiorcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1500 zł, ale w listopadzie 2010 r. zleceniobiorca uzyskał przychód w wysokości 550 zł.

Podstawa wymiaru zasiłku oraz stawka za 1 dzień niezdolności do pracy za okres od 20 grudnia 2010 r. do 5 stycznia 2011 r. wynosi:

wrzesień 2010 r.: 1500 zł – (1500 zł x 13,71%) = 1294,35 zł,

październik 2010 r.: 1500 zł – (1500 zł x 13,71%) = 1294,35 zł,

listopad 2010 r.: 550 zł – (550 zł x 13,71%) = 474,59 zł,

1294,35 zł + 1294,35 zł + 474,59 zł = 3063,29 zł,

3063,29 zł : 3 = 1021,10 zł,

1021,10 zł x 80% = 816,88 zł,

816,88 zł : 30 dni = 27,23 zł – stawka dzienna.

W tym przypadku nie należało pomijać przychodu za listopad 2010 r., mimo że zleceniobiorca przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy, ponieważ za ten okres zleceniobiorca nie miał prawa do zasiłku chorobowego.

Podstawa prawna

  • art. 3, art. 4, art. 11 ust. 1 i ust. 5, art. 36 ust. 2–4, art. 48, art. 50, art. 52 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.),
  • art. 11 ust. 2, art. 14 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Smart MBC

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK