| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Jak ubiegać się o refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych

Jak ubiegać się o refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych

Pracodawca ma możliwość ubiegać się o zwrot kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne. W tym celu należy złożyć wniosek o zawarcie umowy o refundację.

• pracodawca  składa wniosek o zawarcie umowy o refundację wraz z kopiami umów o pracę zawartymi z młodocianymi pracownikami;

• wniosek o zawarcie umowy o refundację, wraz z kompletem dokumentów, pracodawcy zatrudniający młodocianych w formie szkolnej mogą składać w terminie od 1 stycznia do 15 listopada każdego roku;

• w formach pozaszkolnych (przyuczenie do wykonywania określonej pracy) pracodawcy wnioski o zawarcie umowy o refundację mogą składać do 20 dnia każdego miesiąca;

• pracodawca może złożyć pierwszy wniosek rozliczeniowy po odesłaniu podpisanej umowy o refundację do WK OHP oraz spełnieniu wszystkich kryteriów wymaganych do rozliczenia wniosku;

W przypadku terminów składania wniosków o zawarcie umowy o refundację istnieją odstępstwa, określające w jakich sytuacjach pracodawca może ubiegać się o zawarcie umowy o refundację poza terminami określonymi w rozporządzeniu. Dotyczy to przypadków, w których umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z młodocianym pracownikiem z powodu:

• ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy;

• reorganizacji poprzedniego zakładu pracy uniemożliwiającej dalsze przygotowanie do zawodu;

• wydania orzeczenia lekarskiego o przeciwwskazaniach do kontynuowania nauki w danym zawodzie.

OHP zawiera umowę z pracodawcą na okres od dnia, w którym młodociany rozpoczyna przygotowanie zawodowe u danego pracodawcy, zgodnie z umową o pracę, do dnia zakończenia przygotowania zawodowego zgodnie z programem.

W przypadku powtarzania roku przez młodocianego refundacja nie przysługuje.

Wniosek musi spełniać określone warunki formalne, w przypadku braków pracodawca zostaje wezwany do jego uzupełnienia.

Wszystkie wzory dokumentów znajdują się na stronach internetowych Wojewódzkich Komend OHP.

Po podpisaniu umowy o refundację pracodawca może występować z wnioskami o wypłatę refundacji w terminach określonych w umowie. Najczęściej wypłaty refundacji realizowane są w systemie kwartalnym.

Do wniosku o wypłatę refundacji pracodawca jest zobowiązany dołączyć:

• kopię imiennej listy płac, gdzie jest potwierdzony odbiór przez młodocianego wynagrodzenia;

• informacje o poniesionych kosztach kwalifikujących do objęcia pomocą na szkolenia ogólne – dotyczy do wyłącznie pracodawców, którzy zawarli umowę o refundację przed 1 lipca 2014 roku;

• kopię deklaracji ZUS, potwierdzającej opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne wszystkich zatrudnionych pracowników.

Podstawy prawne:

• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008, Nr 69, poz.415, z późń.zm); - rozdz. 5;
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014 r., poz. 865);
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz.278, z późń. zm);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r, Nr 23, poz. 1626);
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. 2007, nr 61, poz. 413);

Źródło: dokariery.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Lubczyńska

Ekspert z firmy Blachy Pruszyński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »