| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Na jakich zasadach zatrudnić pracownika młodocianego?

Na jakich zasadach zatrudnić pracownika młodocianego?

Praca młodocianych ze względu na konieczność zapewnienia im bezpieczeństwa fizjologicznego i psychologicznego wymaga ustanowienia dodatkowych uprawnień gwarantujących zrównoważony rozwój. W środowisku pracy młodocianego pracownika powinien być wyeliminowany szkodliwy wpływ na zdrowie oraz zapewnienie mu takich warunków, aby możliwe do realizacji było prawo do nauki.

W doktrynie występują przepisy szczególne, które przewidują dwa rodzaje przygotowania zawodowego. W jednym z nich jest określona nauka zawodu, która twa 36 miesięcy, po ukończeniu której młodociany otrzymuje tytuł wykwalifikowanego robotnika lub czeladnika. Natomiast w drugim zawarte jest przyuczenie do wykonywania określonej pracy, trwające od 3 do 6 miesięcy, po ukończeniu którego młodociany otrzymuje zaświadczenie o przyuczeniu do określonego rodzaju pracy.

Jak ukształtowany jest czas pracy młodocianych zatrudnionych przy pracach lekkich ?

Tygodniowy czas pracy zgodnie z art. 2002 k.p. zatrudnionego przy pracach lekkich w okresie odbywania zajęć szkolnych nie może przekraczać 12 godzin, natomiast w dniu uczestniczenia w zajęciach szkolnych jego czas pracy nie może być dłuższy, niż 2 godziny. W okresie ferii czas pracy tych osób nie może przekroczyć 35 godzin w tygodniu, a maksymalny w ciągu doby 7 godzin. Tygodniowe normy czasu pracy młodocianych mają charakter sztywny. Przejawia się to tym, iż maksymalny czas tygodniowy i dobowy czas pracy młodocianego zatrudnionego przy pracach lekkich obowiązuje zarówno gdy jest on zatrudniony u jednego pracodawcy, jak i gdy pracuje u więcej niż jednego.

Rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

Rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego podlega pewnym ograniczeniom. W szczególności wypowiedzenie przez pracodawcę jest możliwe w sytuacjach przewidzianych w art. 196 k.p., który wylicza: niewypełnienie przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych, a także ogłoszenie likwidacji lub upadłości pracodawcy, reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego oraz stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa się przygotowanie zawodowe.

Pracodawca jest zobowiązany do niezwłocznego rozwiązania umowy z równoczesną zapłatą odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, w przypadku gdy dana praca zagraża życiu lub zdrowiu młodocianego pracownika, a pracodawca nie ma możliwości zmiany rodzaju pracy. Uprawnionym do rozwiązania stosunku pracy młodocianego jest także jego przedstawiciel ustawowy, który może za zezwoleniem sądu opiekuńczego tego dokonać, gdy stosunek ten sprzeciwia się dobru młodocianego.

Opracowano na podstawie :

  1. Kodeks Pracy

  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych pracy
  3. Małgorzata Gersdorf, Krzysztof Rączka, Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach, LexisNexis, Warszawa 2011.
  4. Ludwik Florek, Prawo Pracy, Beck, Warszawa 2015;

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

PPK

Eksperci portalu infor.pl

PWSK

Pomagamy firmom oraz instytucjom wprowadzać systemy do ewidencji i inwentaryzacji majątku trwałego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »