| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Na jakich warunkach należy zatrudniać pracowników młodocianych

Na jakich warunkach należy zatrudniać pracowników młodocianych

Przyjęcie do pracy pracowników młodocianych może być korzystne dla pracodawcy. Wiąże się jednak z licznymi obowiązkami. Pracownicy młodociani nie mogą też wykonywać wszystkich prac. Należy pamiętać, że naruszanie przepisów dotyczących zatrudniania młodocianych jest wykroczeniem zagrożonym karą od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Warunkiem zatrudnienia młodocianego w celu przygotowania zawodowego jest ukończenie przez niego gimnazjum (art. 191 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy). Również od tej zasady wprowadzono wyjątki, podobnie jak odstępstwa od wymaganego minimalnego wieku pracownika młodocianego (16 lat). Z osobą poniżej 16 lat, która ukończyła gimnazjum, może być zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu, zaś z osobą niemającą 16 lat, która nie ukończyła gimnazjum, może być zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Wymaga to jednak spełnienia łącznie poniższych warunków:

  • wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna takiej osoby,
  • przedstawienia zaświadczenia lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, stwierdzającego, że praca danego rodzaju nie zagraża zdrowiu tego młodocianego,
  • pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Osoba, która nie ukończyła gimnazjum, musi ponadto przedstawić zezwolenie dyrektora gimnazjum, w którego obwodzie mieszka, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

Ochrona młodocianego przed wypowiedzeniem

Pracodawca, który rozważa zatrudnienie młodocianych w celu przygotowania zawodowego, musi liczyć się z tym, że ich stosunki pracy podlegają szczególnej ochronie. Podstawy wypowiedzenia takiej umowy przez pracodawcę są bowiem ograniczone do ściśle określonych przypadków (art. 196 Kodeksu pracy), które obejmują:

  • niewypełnianie przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, mimo stosowania wobec niego środków wychowawczych,
  • ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy,
  • reorganizację zakładu pracy uniemożliwiającą kontynuowanie przygotowania zawodowego,
  • stwierdzenie nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.

Dodatkowym wymogiem stawianym pracodawcy jest konieczność zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy o pracę przedstawiciela ustawowego młodocianego lub jego opiekuna oraz szkoły (jeśli młodociany dokształca się w szkole). O wypowiedzeniu umowy młodocianemu trzeba również poinformować izbę rzemieślniczą, jeżeli pracodawca jest rzemieślnikiem.

PRZYKŁAD

Pracodawca prowadzący warsztat zawarł w 2007 r. z młodocianym umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas nieokreślony. Po zakończeniu przygotowania zawodowego i ukończeniu szkoły przez młodocianego umowa ta była dalej realizowana z tą tylko zmianą, że strony aneksem określiły na nowo wynagrodzenie pracownika w wysokości minimalnego wynagrodzenia (w 2012 r. – 1500 zł). Pracodawca wypowiedział pełnoletniemu już pracownikowi umowę o pracę, wskazując jako przyczynę brak zaufania do niego z powodu złej obsługi klientów. Pracownik odwołał się do sądu, żądając przywrócenia do pracy i wskazując, że taka przyczyna nie mieści się w katalogu podstaw wypowiedzenia umowy o przygotowanie zawodowe. Sąd oddalił powództwo, ponieważ przyczyny ograniczające dopuszczalność wypowiedzenia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie wyłącznie w okresie tego przygotowania. Po jego upływie umowa o pracę może zostać przez pracodawcę wypowiedziana na ogólnych zasadach.

Przyczyny uprawniające do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem nie dotyczą młodocianego pracownika, który może wypowiedzieć umowę na zasadach ogólnych. Pracodawca i młodociany pracownik mogą również zdecydować o rozwiązaniu umowy w drodze porozumienia stron.

Pracodawca ma ponadto uprawnienie do rozwiązania z młodocianym umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, z zachowaniem wymagań, które dotyczą pełnoletnich pracowników.

Uprawnienie do rozwiązania stosunku pracy młodocianego pracownika mają również przedstawiciele ustawowi młodocianego, jeśli dojdą do przekonania, że stosunek pracy sprzeciwia się jego dobru. W tym przypadku wymagane jest jednak uzyskanie zgody sądu opiekuńczego (art. 22 § 3 Kodeksu pracy).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »