reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Pomoc publiczna dla pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych

Pomoc publiczna dla pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych

Pomoc de minimis jest formą pomocy publicznej. Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne może ją przeznaczyć m.in. na dofinansowanie stanowisk pracy niepełnosprawnych pracowników bądź zwrot niektórych świadczeń ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Zaświadczenie o pomocy de minimis zawiera:

 • datę wydania,
 • pieczęć podmiotu udzielającego pomocy publicznej,
 • nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), siedzibę i adres podmiotu udzielającego pomocy publicznej,
 • określenie beneficjenta pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • dzień udzielenia pomocy publicznej,
 • wartość udzielonej pomocy publicznej brutto w złotych i w euro,
 • wskazanie podstawy prawnej udzielenia pomocy publicznej,
 • stwierdzenie, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • dane osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia (§ 3 ww. rozporządzenia).

Natomiast pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej są zobowiązani – na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji – utworzyć zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron). Szczegółowe przepisy dotyczące funduszu określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (DzU z 2007 r. nr 245, poz. 1810 ze zm.). Cześć wydatków finansowana z funduszu ma charakter pomocy de minimis. Warunkiem uznania pomocy jako pomocy de minimis jest uzyskanie zaświadczenia wydanego przedsiębiorcy przez organ podatkowy, podmiot uprawniony do pobierania opłat na podstawie odrębnych przepisów lub inny podmiot udzielający pomocy. W celu uzyskania zaświadczenia przedsiębiorca przedstawia informację o dokonaniu wydatku ze środków funduszu rehabilitacji w ciągu 30 dni od dnia jego dokonania. Nie uznaje się za dokonanie wydatku ze środków funduszu rehabilitacji wydatku, który został sfinansowany ze środków innych niż zgromadzone na rachunku zfron, a następnie zrefundowany ze środków tego funduszu (§ 9 ust. 1–2a ww. rozporządzenia).

Występując o wydanie zaświadczenia, przedsiębiorca przedstawia:

 • uzyskane zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz 2 poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,
 • informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym związana jest pomoc de minimis,
 • oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej.

Dodatkowo pomoc de minimis nie może być udzielona, jeżeli przedsiębiorca otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej w przepisach mających zastosowanie przy udzielaniu pomocy publicznej innej niż de minimis (§ 10 ww. rozporządzenia).

@RY1@i26/2011/021/i26.2011.021.000.0034.101.jpg@RY2@

@RY1@i26/2011/021/i26.2011.021.000.0034.102.jpg@RY2@

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło:

POPON
Tarcza antykryzysowa – pomoc dla pracodawców poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa (PDF)29.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek sp. z o.o.

Skrivanek sp. z o.o. jest jedną z największych firm tłumaczeniowych i szkół językowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama