| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Formy realizacji rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych

Formy realizacji rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych

Osoba niepełnosprawna może uczestniczyć w turnusie rehabilitacyjnym, jeśli zostanie skierowana przez lekarza opiekującego się nią, a w warsztacie rehabilitacyjnym– gdy posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Organizator turnusów jest zobowiązany m.in. do:

  • zabezpieczenia turnusu od strony organizacyjnej, technicznej i kadrowej w sposób gwarantujący osobom niepełnosprawnym bezpieczne warunki uczestnictwa w turnusie,
  • opracowania i realizacji programu turnusu,
  • przechowywania dokumentów dotyczących przebiegu turnusu przez okres 3 lat (art. 10c ust. 7 ustawy).

Wojewoda prowadzi rejestr ośrodków oraz rejestr organizatorów turnusów i dokonuje wpisu do tych rejestrów na okres 3 lat po spełnieniu przez ośrodek lub organizatora turnusów wskazanych w przepisie warunków.

Natomiast wojewoda wykreśla ośrodek lub organizatora turnusu z rejestru w razie:

  • niespełnienia warunków określonych w ustawie,
  • uniemożliwienia kontroli ośrodka lub organizatora turnusu.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie ze środków PFRON, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym albo 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. W przypadku przekroczenia wskazanego dochodu wysokość dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony. Natomiast w przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie uczestnictwa tej osoby lub jej opiekuna w turnusie ze środków PFRON może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania mimo przekroczenia wskazanego w przepisie dochodu. Szczegółowe przepisy na temat organizacji turnusów rehabilitacyjnych określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (DzU nr 230, poz. 1694).

Osoby niepełnosprawne są kierowane do uczestnictwa w:

  • warsztacie – zgodnie ze wskazaniem zawartym w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  • turnusie – na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajdują (art. 10f ustawy).

Podmiot prowadzący lub zamierzający zorganizować warsztat przyjmuje i zatwierdza, w uzgodnieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie, zgłoszenie osób do uczestnictwa w warsztacie. Wnioski osób niepełnosprawnych o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie są składane w powiatowych centrach pomocy rodzinie.


Czytaj także

Autor:

doradca ds. prawnych Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło:

POPON
Ważne rozmowy o biznesie i nie tylko….49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Piekarczyk

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »