| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Jak ubiegać się o wsparcie z urzędu pracy 2016

Jak ubiegać się o wsparcie z urzędu pracy 2016

Od 1 stycznia 2016 r. pracodawca lub przedsiębiorca będzie mógł przez 12 miesięcy otrzymywać z urzędu pracy refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30. roku życia skierowanych do niego przez urząd pracy.

Staż

Staż jest swoistą formą świadczenia pracy przez bezrobotnego, bez zawierania przez niego umowy z organizatorem stażu (czyli podmiotem, na rzecz którego pracę tę wykonuje). Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez realizację zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą (w tym przypadku nie można mówić o pracodawcy w rozumieniu kodeksu pracy).

Na staż mogą zostać skierowani:

● wszyscy bezrobotni – na okres do 6 miesięcy,

● bezrobotni do 30. roku życia – na okres do 12 miesięcy.

Podmiot przyjmujący stażystę, korzysta z jego pracy, nie ponosząc za niego kosztów wynagrodzenia. Staż pozwala z jednej strony zaistnieć osobom bezrobotnym na rynku pracy, co często może być pierwszą okazją do nabycia przez nich praktycznych umiejętności. Z kolei dla przedsiębiorcy jest to okazja do gruntownego sprawdzenia przydatności danej osoby do dalszego zatrudnienia, bez zaciągania szczególnie silnego zobowiązania. Niebagatelna jest też kwestia znacznego zmniejszenia kosztów pracy związanych z wykonywaniem danej pracy przez stażystę w porównaniu do osoby w pełni opłacanej ze środków pracodawcy.

Czas pracy stażystów nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a jeżeli stażysta jest osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Są to wielkości stałe, a nie uśrednione, a zatem niedopuszczalne jest zlecanie pracy w ramach systemu równoważnego z zastosowaniem dobowych wydłużeń ponad 8 godzin. Zasadniczo bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w nadgodzinach. Z tego jednak tylko praca nadliczbowa jest bezwzględnie zakazana – w pozostałym zakresie starosta może wyrazić zgodę na jej wykonywanie, w szczególności wtedy, gdy praca świadczona w tych dniach, porach doby czy też w sposób zmianowy jest ściśle powiązana z funkcjonowaniem zakładu pracy.

Dla opiekunów

Dwie formy dofinansowania dla pracodawcy uregulowane w ustawie o promocji zatrudnienia – w postaci grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy oraz świadczenia aktywizacyjnego, czyli comiesięcznie wypłacanej kwoty – związane są ze wsparciem powrotu na rynek pracy bezrobotnych będących rodzicami lub sprawujących opiekę nad osobą zależną. Chodzi tu o rodziców dziecka (przy grancie jest dodatkowo wymóg, by nie miało ono ukończonych 6 lat) oraz sprawujących opiekę nad osobą zależną, którzy w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub opieki nad osobą zależną. Zgodnie z przepisami zależna jest osoba wymagająca ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączona więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub instrumentami rynku pracy albo pozostająca z nią we wspólnym gospodarstwie domowym (art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy o promocji zatrudnienia).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »