reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Konkurs na stanowiska kierownicze - procedura

Konkurs na stanowiska kierownicze - procedura

Konkurs na stanowiska kierownicze wykorzystywany jest w: przedsiębiorstwach państwowych, niektórych przedsiębiorstwach publicznych, spółkach powstałych w wyniku komercjalizacji, oświacie, instytutach badawczych, instytucjach kultury, służbie zdrowia, służbie cywilnej oraz zespolonej administracji wojewódzkiej. Tak szeroki zakres zastosowania procedury konkursowej jest konsekwencją szeregu zalet, jakie przypisuje się tej metodzie obsadzania stanowisk kierowniczych

[19] Por. także rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody łódzkiego z 10.06.1999r., OZ/SK.I.0914/36/99, OwSS 1999, nr 4, poz.115.

[20] Zob. uzasadnienie wyroku SN z 22 kwietnia 1998 roku (I PKN 54/98, OSNAPiUS 1999, nr 8, poz. 277, s. 365. Por. też wyrok NSA z 21 sierpnia 1998 roku (II SA 1482/97, PP 1999, nr 1, s. 43-44). Cytowane orzeczenia zapadły na gruncie poprzedniego stanu prawnego, jednak zawarte w nich poglądy mają wymiar uniwersalny.

[21] W tym kontekście pozytywnie należy ocenić ustawowy wymóg ukształtowania regulaminu konkursu przez właściwego ministra, w drodze stosownego rozporządzenia. Takie unormowanie przewiduje art. 36a ust. 12 ustawy z 07.09.1991 r. o systemie oświaty, na co wskazywałem powyżej.

[22] Taki sam pogląd prezentują m. in.: T. Liszcz, Konkurs jako metoda...jw., s. 252; Z. Kubot, Konkurs na dyrektora...jw., s. 82-83; T. Listwan, J. Koziński, S. Witkowski, Konkursy na stanowiska kierownicze, Warszawa 1986, s. 49. Odmienne stanowisko zajmuje M. Popinigis, który akceptując rozdzielenie uprawnień do wyłaniania kandydatów w drodze konkursu od kompetencji do ich powoływania na określone stanowisko kierownicze, uznaje komisję konkursową za podmiot właściwy do ustalenia formalnych kryteriów doboru. Zob. szerzej: M. Popinigis, Konkurs na stanowisko...jw., s. 344-346.

[23] Zob. np. art. 53 ustawy z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (DzU nr 227, poz. 1505 z późń. zm.). Przy ustalaniu wymogów formalnych organizator konkursu bierze pod uwagę taryfikatory kwalifikacyjno – płacowe, które w swojej treści najczęściej określają poziom wykształcenia oraz staż pracy, jakim musi legitymować się osoba, aby objąć dane stanowisko kierownicze.

[24] Szerzej na temat formalnych kryteriów wykorzystywanych przy konkursowym doborze kadr kierowniczych wypowiadają się specjaliści z zakresu organizacji i zarządzania. Zob. m. in.: Z. Dobruszek, Z konkursowych doświadczeń, Przegląd organizacji 1985, nr 12, s. 29 i n.; T. Gruszecki, J. Pamrów, Konkursy na dyrektora (Kilka refleksji praktycznych), Przegląd Organizacji 1985., nr 12, s. 23 i n.; J. Koziński, Cechy społeczno – zawodowe wymagane od uczestników konkursów na stanowiska kierownicze, Doskonalenie kadr kierowniczych 1985, nr 3, s. 3 i n.; M. Kasten, Kryteria doboru kadr kierowniczych, Polityka Społeczna 1983, nr 3, s. 11 i n.; M. Kasten, Konkursy na stanowiska kierownicze, Polityka Społeczna 1984, nr 3, s. 9 i n.; L. Szołtys, Konkurs na stanowisko dyrektora jako gra społeczno – organizacyjna, Przegląd Organizacji 1986, nr 7, s. 13; T. Listwan, J. Koziński, S. Witkowski, Konkursy na...jw., s. 49; E. Dobrodziej, Konkursy na stanowiska...jw., s. 53-54. Ponadto problematyką wymagań formalnych na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego zajmuje się T. Liszcz [w:] Stosunek pracy dyrektora przedsiębiorstwa państwowego w PRL, Lublin 1986, s.53 i n.

reklama

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama