| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 16 listopada 2004 r. sygn. I PK 23/04

Wyrok SN z dnia 16 listopada 2004 r. sygn. I PK 23/04

Umowa o pracę na czas nieokreślony zawarta z dotychczasowym pracodawcą nie przekształca się w umowę na czas określony u nowego pracodawcy, wskutek zobowiązania się przez niego do zatrudniania pracowników przez oznaczony okres w umowie, na podstawie której nastąpiło przejście zakładu pracy. Przewodniczący SSN Andrzej Kijowski Sędziowie SN:

Trafny jest zarzut naruszenia art. 231 k.p. Na gruncie tego przepisu pojęcie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę rozumiane jest bardzo szeroko. Stanowi je zarówno przejęcie mienia na jakiejkolwiek podstawie prawnej wraz z zadaniami i pracownikami, jak też przejęcie samych tylko zadań lub funkcji i pracowników (por. np. uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 1993 r, I PZP 70/92, OSNCP 1993 nr 6, poz. 100; z dnia 22 lutego 1994 r, I PZP 1/94, OSNAPiUS 1994 nr 2, poz. 23; wyrok z dnia 26 stycznia 2000 r, I PKN 489/99, OSNAPiUS 20018 nr 11, poz. 381, a także wyrok z dnia 26 listopada 2003 r, I PK 620/02, Prawo Pracy 2004 nr 7- 8, s. 57). Przejęcie przez Agencję Ochrony „S." na podstawie zawartej z Telekomunikacją Polską umowy zlecenia świadczenia usług polegających na ochronie 13 obiektów należących do zleceniodawcy oraz przejęcie 71 pracowników straży przemysłowej dotychczas u niego zatrudnionych powoduje skutki określone w art. 231 k.p. Zakład przejmujący pracowników (Agencja Ochrony) staje się ich pracodawcą z mocy prawa. Podmiotowe przekształcenie stosunku pracy na podstawie art. 231 § 2 k.p. następuje bowiem niezależnie od tego, czy i jakiego rodzaju decyzja została podjęta przez zainteresowanych co do „przekazania" pracowników (por. np. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 1993 r, I PRN 40/93, OSNC 1994 nr 4, poz. 89 i z dnia 1 grudnia 1998 r, I PKN 468/98, OSNAPiUS 2000 nr 2, poz. 53). Zatem zarówno rozwiązanie przez skarżącego 14 maja 2000 r. umowy o pracę z Telekomunikacją Polską na mocy porozumienia stron, jak i zawarcie przez niego 8 maja 2000 r. umowy o pracę z Agencją Ochrony „S." były czynnościami zbędnymi (por. np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 lutego 2000 r, I PKN 508/99, OSNAPiUS 2001 nr 12, poz. 412). W rozpoznawanej sprawie skarżący, jak wynika z porównania dat rozwiązania stosunku pracy z Telekomunikacją Polską i nawiązania go z Agencją Ochrony, stał się pracownikiem Agencji 15 maja 2000 r.

Zmiana pracodawcy nie wpłynęła na treść stosunku pracy. Skarżący nadal zatrudniony był na warunkach wynikających z umowy o pracę na czas nieokreślony łączącej go z Telekomunikacją Polską. Rzeczą Sądu przy ponownym rozpoznawaniu sprawy będzie ustalenie czy i ewentualnie jakie znaczenie nadać umowie o pracę z 8 maja 2000 r. w zakresie treści stosunku pracy łączącego skarżącego z nowym pracodawcą.

Dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy istotna jest data rozwiązania umowy zlecenia zawartej przez Telekomunikację Polską i Agencję Ochrony „S." 26 kwietnia 2000 r. Dopiero bowiem wtedy możliwe będzie także ustalenie czy rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem uzasadnione rozwiązaniem umowy zlecenia nastąpiło przed rozwiązaniem umowy zlecenia, czy po jej rozwiązaniu. Ważne jest również to, czy Telekomunikacja Polska powróciła do ochrony obiektów w ramach działalności własnej, czy też, i kiedy, zleciła ich ochronę jakiemuś innemu, i jakiemu, podmiotowi gospodarczemu świadczącemu usługi z zakresu ochrony obiektów. Są to okoliczności o tyle istotne, że rozwiązanie umowy zlecenia mogło prowadzić do -niejako - „zwrotnego" przejęcia pracowników przez Telekomunikację Polską lub do przejęcia ich przez ów inny podmiot gospodarczy (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 1994 r., I PZP 20/94, OSNAPiUS 1994 nr 9, poz. 141; wyroki z dnia 13 lutego 1997 r., I PKN 78/96, OSNAPiUS 1997 nr 23, poz. 462 oraz z dnia 10 stycznia 2001 r, I PKN 796/00, niepublikowane).

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Komplet publikacji: Rekrutacja i dylematy HR89.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »