| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 24 listopada 2004 r. sygn. I PK 17/04

Wyrok SN z dnia 24 listopada 2004 r. sygn. I PK 17/04

Pracownik, który nie wniósł powództwa o uznanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy za bezskuteczne (o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach) nie może powoływać się na niezgodność wypowiedzenia z prawem lub jego niezasadność i na tej podstawie żądać wynagrodzenia wynikającego z warunków umowy o pracę sprzed ich zmiany. Przewodniczący

2. Nie są też zasadne zarzuty kasacji upatrujące naruszenia prawa materialnego w przyjęciu przez Sąd Apelacyjny, że wypowiedzenie powodowi warunków pracy i płacy, dokonane w piśmie z dnia 16 maja 2002 r., było skuteczne. Zdaniem powoda, bezskuteczność czynności prawnej pracodawcy wynika z jej bezwzględnej nieważności spowodowanej dokonaniem jej w celu obejścia prawa (art. 58 k.c.).

Odniesienie się do tych kwestii wymaga kilku uwag natury ogólnej.

Z dokonanych w sprawie ustaleń wynika, że pismem z dnia 16 maja 2002 r., doręczonym powodowi w dniu 28 maja 2002 r., pozwana Spółka wypowiedziała powodowi warunki pracy i płacy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, czyli na dzień 31 sierpnia 2002 r., proponując mu: stanowisko przedstawiciela handlowego (zamiast kierownika handlowego), wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.000 zł miesięcznie (zamiast dotychczasowego 7.300 zł miesięcznie), prowizję w wysokości 3% za sprzedaż wyrobów obliczoną na podstawie faktur eksportowych (nie było jej w dotychczasowym wynagrodzeniu) oraz ryczałt z tytułu delegacji służbowych w wysokości 1.000 zł miesięcznie jako pokrycie kosztów utrzymania i noclegów podczas podróży służbowych. W piśmie tym powód został pouczony o możliwości odmowy przyjęcia nowych warunków oraz o terminie złożenia odpowiedniego oświadczenia, jak również o terminie i sposobie odwołania się do sądu. Tego samego dnia powód otrzymał drugie pismo strony pozwanej, również z dnia 16 maja 2002 r., o powierzeniu mu na podstawie art. 42 § 4 k.p. obowiązków przedstawiciela handlowego na czas od 1 czerwca do 31 sierpnia 2002 r., czyli na okres wypowiedzenia. W piśmie tym pracodawca podał, że obowiązki przedstawiciela handlowego odpowiadają kwalifikacjom powoda, a ich powierzenie jest uzasadnione potrzebami zakładu pracy. Powód przyjął obydwa pisma bez jakichkolwiek zastrzeżeń, przystąpił do pracy na nowym stanowisku i również nie odwołał się do sądu od decyzji pracodawcy o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy. W piśmie z dnia 27 sierpnia 2002 r., czyli bezpośrednio poprzedzającym pracę na nowych warunkach, pozwana Spółka napisała, że z dniem 1 września 2002 r. „powierza powodowi obowiązki przedstawiciela handlowego” i przyznaje wynagrodzenie w wysokości 2.000 zł miesięcznie, ponadto „nagrodę (prowizję) w wysokości 3% od wartości wykonanej sprzedaży miesięcznej” według „regulaminu naliczania i wypłaty nagrody (prowizji)” oraz inne dodatki na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania. Oświadczyła również, że „pozostałe warunki umowy o pracę pozostają bez zmian”.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków Praktyczne wskazówki59.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gabriela Borek

Księgowa z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »