| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 24 listopada 2004 r. sygn. I PK 17/04

Wyrok SN z dnia 24 listopada 2004 r. sygn. I PK 17/04

Pracownik, który nie wniósł powództwa o uznanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy za bezskuteczne (o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach) nie może powoływać się na niezgodność wypowiedzenia z prawem lub jego niezasadność i na tej podstawie żądać wynagrodzenia wynikającego z warunków umowy o pracę sprzed ich zmiany. Przewodniczący

Nie mogły być również uwzględnione dalsze zarzuty procesowe. Przepis art. 468 k.p.c. regulujący instytucję tzw. czynności wyjaśniających nie odnosi się bowiem do postępowania odwoławczego. Świadczy o tym przedmiot tych czynności, określony ustawowo jako dokładniejsze określenie żądań oraz ustalenie spornych okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy i niezbędnych dowodów. Wprawdzie postępowanie apelacyjne jest również postępowaniem merytorycznym (art. 382 k.p.c.), ale granice postępowania dowodowego zostały w nim ograniczone - w zasadzie - do dowodów, których strona nie mogła powołać w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, chyba że potrzeba powołania się na nie wynikła później (art. 382 k.p.c.), z drugiej zaś strony - granice tego postępowania wyznacza przedmiot rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji (art. 383 k.p.c.) w tym sensie, że sąd odwoławczy nie może przeprowadzać postępowania dowodowego co do roszczeń nieobjętych wyrokiem sądu pierwszej instancji (uwzględnionych bądź oddalonych). Gdy natomiast chodzi o art. 4771 k.p.c., to skarżący nie podał, którego przepisu (której jednostki redakcyjnej) dotyczy zarzut jego niezastosowania w sprawie: czy tego, który w sprawach o roszczenia pracownika ze stosunku pracy zobowiązuje sąd do orzekania ponad żądanie (§ 1), czy też tego, który w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy zobowiązuje sąd do prowadzenia postępowania dowodowego z urzędu, jeżeli powód nie udowodnił wszystkich faktów niezbędnych do takiego ustalenia (§ 11). Przede wszystkim jednak art. 4711 § 1 k.p.c. nie ma zastosowania w postępowaniu apelacyjnym, gdyż sąd drugiej instancji może orzekać tylko o tych roszczeniach, które były przedmiotem rozstrzygnięcia w wyroku sądu pierwszej instancji. Natomiast prowadzenie z urzędu postępowania dowodowego w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy, o którym stanowi art. 477 § 11 k.p.c., przynależne według tego przepisu sądowi pierwszej instancji (sąd „nie może oddalić powództwa”), mogłoby wchodzić w rachubę w postępowaniu drugoinstancyjnym o tyle, o ile to dopuszcza art. 391 § 1 k.p.c. Przepis ten stanowi, że jeżeli nie ma szczególnych przepisów o postępowaniu przed sądem drugiej instancji, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji. Przepisy o apelacji (art. 369-390 k.p.c.) są zaś przepisami szczególnymi w stosunku do pozostałych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, w tym także do przepisów regulujących postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - w takim zakresie, w którym nie normują one postępowania przed sądem drugiej instancji. Oznacza to, że w wymienionych sprawach ma zastosowanie w postępowaniu apelacyjnym art. 381 k.p.c. wprowadzający ograniczenia dowodowe ze względu na potrzebę koncentracji procesu pierwszoinstancyjnego i przyśpieszenia postępowania apelacyjnego. Oczywiście nie pozbawia to sądu drugiej instancji możliwości prowadzenia postępowania dowodowego z urzędu. Zasada sprawiedliwego procesu i potrzeba należytego osądzenia sprawy wymagają bowiem wydania orzeczenia na podstawie całego dostępnego materiału faktycznego i dowodowego. Jednak z przepisów o apelacji nie wynika dla sądu odwoławczego obowiązek prowadzenia z urzędu postępowania dowodowego.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »