| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 24 listopada 2004 r. sygn. I PK 17/04

Wyrok SN z dnia 24 listopada 2004 r. sygn. I PK 17/04

Pracownik, który nie wniósł powództwa o uznanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy za bezskuteczne (o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach) nie może powoływać się na niezgodność wypowiedzenia z prawem lub jego niezasadność i na tej podstawie żądać wynagrodzenia wynikającego z warunków umowy o pracę sprzed ich zmiany. Przewodniczący

Jako okoliczności uzasadniające przyjęcie kasacji do rozpoznania skarżący podał występowanie w sprawie dwóch zagadnień. Jedno z nich sprowadza się do pytania, czy w świetle art. 8 k.p. jest skuteczne wypowiedzenie warunków pracy lub płacy w sytuacji, gdy pracodawca, nie wskazując przyczyny wypowiedzenia, narusza (obniża) rażąco wynagrodzenie zasadnicze. Drugie zaś dotyczy kompetencji sądu odwoławczego i zmierza do uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy w świetle art. 468 § 1 i § 2 pkt 4 k.p.c. sąd ten jest obowiązany do badania skuteczności wypowiedzenia warunków pracy i płacy, zważywszy na dyrektywy wynikające z art. 8 k.p. i art. 58 k.c., gdy w postępowaniu apelacyjnym zarzut nieważności czynności prawnej pracodawcy nie został postawiony przez pracownika działającego bez pełnomocnika w osobie radcy prawnego lub adwokata, lecz jedynie zasygnalizowany przez oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych wadliwego oświadczenia woli. Poza tym - zdaniem powoda - zaskarżony wyrok oczywiście narusza prawo wskazane w podstawach kasacyjnych.

W konkluzji skarżący wniósł o uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego w zaskarżonej części i przekazanie mu sprawy w tym zakresie do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Strona pozwana w odpowiedzi na kasację wniosła ojej oddalenie i zasądzenie od powoda zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

1. Zarzut kasacji dotyczący naruszenia przepisów postępowania - i to w sposób mający istotny wpływ na wynik sprawy, jak tego wymaga art. 3931 pkt 2 k.p.c. -jest nietrafny. Z art. 224 § 1 k.p.c. wynika, że przewodniczący zamyka rozprawę, gdy sąd uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną oraz że przed zamknięciem rozprawy przewodniczący udziela głosu stronom. Zamknięcie rozprawy następuje więc po zakończeniu postępowania dowodowego oraz po dokonaniu przez sąd oceny, że wszystkie sporne okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy zostały dostatecznie wyjaśnione. Przedtem jeszcze przewodniczący udziela głosu stronom, by mogły przedstawić swoje ostateczne stanowiska oparte na całym materiale dowodowym i zgłosić wnioski końcowe. Prawo uznania przez sąd, że sprawa została dostatecznie wyjaśniona, dotyczy zarówno sytuacji, gdy zostały wyczerpane niezbędne dowody, jak i sytuacji, w której strony zgłaszają wprawdzie dowody, ale w ocenie sądu są one zbędne, ponieważ sporne okoliczności sprawy zostały już dostatecznie wyjaśnione. W takiej sytuacji, a także wtedy, gdy „strona powołuje dowody jedynie dla zwłoki”, sąd zgodnie z art. 217 § 2 k.p.c., jest uprawniony, a nawet obowiązany, pominąć zgłoszone środki dowodowe („sąd pominie”).

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »