| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 24 listopada 2004 r. sygn. I PK 17/04

Wyrok SN z dnia 24 listopada 2004 r. sygn. I PK 17/04

Pracownik, który nie wniósł powództwa o uznanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy za bezskuteczne (o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach) nie może powoływać się na niezgodność wypowiedzenia z prawem lub jego niezasadność i na tej podstawie żądać wynagrodzenia wynikającego z warunków umowy o pracę sprzed ich zmiany. Przewodniczący

Sąd Apelacyjny zażądał od powoda zestawienia roszczeń dochodzonych od pracodawcy, a po ich przedstawieniu w piśmie z dnia 4 listopada 2003 r. uznał, że dzielą się one na takie, które są wynikiem różnicy między wynagrodzeniem otrzymywanym w wyniku wypowiedzenia zmieniającego od dnia 1 września 2002 r. a wynagrodzeniem pobieranym przed tym dniem, oraz na inne, do których należy dodatkowa odprawa z punktu 5 ust. 1 porozumienia w sprawie pakietu socjalnego z dnia 30 stycznia 2003 r., wynagrodzenie za marzec 2003 r. i za trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Co do tej drugiej grupy roszczeń Sąd Apelacyjny stwierdził, że Sąd Okręgowy trafnie oddalił roszczenia powoda o wynagrodzenie za marzec 2003 r. (gdyż wówczas nie łączył już stron stosunek pracy) oraz o wynagrodzenie za trzymiesięczny okres wypowiedzenia „bez obowiązku świadczenia pracy” (gdyż okres wypowiedzenia nie został powodowi skrócony ani też nie doszło do zwolnienia go od świadczenia pracy i niewypłacenia wynagrodzenia za okres wypowiedzenia). Gdy natomiast chodzi o dodatkową odprawę pieniężną w kwocie 17.906 zł przewidzianą w porozumieniu, uznał, że Sąd pierwszej instancji nie wyjaśnił należycie sprawy. Z punktu 5 ust. 1 tego porozumienia wynikają bowiem uprawnienia „zwolnionych pracowników” do dodatkowych odpraw (poza odprawami przysługującymi na podstawie ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych), zaś w punkcie 10 ust. 2 zostały wprowadzone reduktory tego prawa, między innymi w postaci przesłanki innej niż wypowiedzenie umowy o pracę w ramach zwolnień grupowych.

Co się tyczy pozostałych roszczeń, Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia Sądu Okręgowego i ich ocenę prawną. Podniósł, że pismem z dnia 16 maja 2002 r., doręczonym powodowi w dniu 28 maja 2002 r., pozwana Spółka wypowiedziała mu warunki pracy i płacy. Powód nie odmówił ich przyjęcia, ani „nie złożył żadnego oświadczenia woli w związku z pismem pracodawcy z dnia 16 maja 2002 r.”, które mógłby obecnie podważać, powołując się na błąd jako na wadę swojego oświadczenia. Po-wód został prawidłowo pouczony o terminie złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków, z czego nie skorzystał, zaś od dnia 1 września 2002 r. rozpoczął pracę na zmienionych warunkach. Oznacza to, że wyraził na nie zgodę, co zresztą wynika wprost z jego oświadczenia: „nie złożyłem oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków pracy, ponieważ jest bardzo trudna sytuacja na rynku pracy”. Zatem - zdaniem Sądu Apelacyjnego - należało przyjąć, że żądania powoda dotyczące wyrównania wynagrodzenia za pracę za okres od 1 września 2002 r. do 28 lutego 2003 r., wyrównania ekwiwalentu za urlop i wyrównania odprawy wypłaconej mu na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o tzw. zwolnieniach grupowych są bezzasadne. Powód bowiem nie może żądać ustalenia, że po dniu 31 sierpnia 2002 r. pozwana Spółka była nadal obowiązana wypłacać mu wynagrodzenie w wysokości po 7.300 zł miesięcznie (jak przed zmianą warunków pracy i płacy). W powyższym zakresie, podobnie jak w kwestii skuteczności uchylenia się powoda od skutków oświadczenia woli o przyjęciu nowych warunków pracy i płacy, jako złożonego pod wpływem błędu, Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko Sądu Okręgowego i oddalił apelację.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ŻAKIEWICZ ADWOKACI Kancelaria Prawa Karnego i Gospodarczego Sp. k.

Ekspert prawa karnego, karno-skarbowego oraz procedury karnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »