| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 24 listopada 2004 r. sygn. I PK 17/04

Wyrok SN z dnia 24 listopada 2004 r. sygn. I PK 17/04

Pracownik, który nie wniósł powództwa o uznanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy za bezskuteczne (o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach) nie może powoływać się na niezgodność wypowiedzenia z prawem lub jego niezasadność i na tej podstawie żądać wynagrodzenia wynikającego z warunków umowy o pracę sprzed ich zmiany. Przewodniczący

Sąd Apelacyjny, opierając się na ustaleniach Sądu Okręgowego, a także w wyniku własnej oceny materiału sprawy doszedł do wniosku, że nieuzasadnione i niewiarygodne są twierdzenia powoda, jakoby przyczyną wypowiedzenia zmieniającego był zamiar pracodawcy zmniejszenia mu świadczeń, a nie konieczność ekonomiczna. Ocena ta nie nasuwa wątpliwości. Trudna sytuacja gospodarcza pracodawcy była bowiem niewątpliwa i uzasadniała poszukiwanie różnego rodzaju rozwiązań. Ostatecznie doszło do definitywnego wypowiedzenia powodowi umowy o pracę, gdyż stosowane przez niego wysokie upusty cenowe (sięgające 46%) na towary sprzedawane kontrahentom zza wschodniej granicy były dla pozwanej Spółki nieopłacalne, natomiast obniżenie tych upustów (do poziomu 20%) spowodowało brak zainteresowania produktami Spółki i spadek sprzedaży. Powód nie był jedynym pracownikiem, na którego stosunek pracy miała wpływ sytuacja ekonomiczna Spółki. Z dniem 30 września 2002 r. strona pozwana rozwiązała bowiem, po uprzednim wypowiedzeniu, umowy o pracę z księgową-kasjerem oraz z siedmioma pracownikami narzędziowni, a w dniu 31 marca 2003 r. postanowiła zlikwidować cały zakład pracy, co spowodowało dalsze zwolnienia. Ustalenia dokonane w sprawie oraz argumenty przytoczone przez Sąd Apelacyjny prowadzą więc do konkluzji, że zmiana warunków sprzedaży towarów dokonana po upływie okresu wypowiedzenia, która uniemożliwiła powodowi osiągnięcie prowizji na poziomie wyrównującym zmniejszone wynagrodzenie zasadnicze, nie świadczyła o wykorzystywaniu przez pracodawcę prawa w sposób niezgodny z art. 8 k.p.

W kasacji powód podniósł jeszcze zarzut naruszenia dalszych przepisów prawa materialnego wskutek niezastosowania art. 18 § 1, art. 84, art. 105, art. 107 i art. 78 § 2 k.p. w związku z art. 772 § 1 i 2 k.p. oraz w związku z postanowieniami § 6 ust. 1 i 2, § 7 i § 18 regulaminu wynagradzania pracowników pozwanej Spółki, twierdząc, że pracodawca dokonał zmiany jego warunków płacy bez wypowiedzenia, a prowizję zastąpił nagrodą ponadto że postanowienia regulaminu naliczania i wypłaty prowizji naruszają wymienione wyżej postanowienia regulaminu wynagradzania.

Do powyższego zarzutu należy się odnieść następująco: po pierwsze - z ustaleń w sprawie wynika, że pracodawca dokonał zmiany warunków płacy powoda za wypowiedzeniem z dnia 16 maja 2002 r., a pismo z dnia 27 sierpnia 2002 r. o powierzeniu stanowiska przedstawiciela handlowego nie było „kolejną zmianą” warunków pracy i płacy; po drugie - bez względu na uchybienia formalne pisma wypowiadającego warunki umowy o pracę (niewskazanie przyczyny), oświadczenie pracodawcy wywołało skutek w postaci zmiany dotychczasowych warunków umowy o pracę, gdyż powód nie złożył oświadczenia o odmowie ich przyjęcia; po trzecie - nazwanie prowizji „nagrodą(prowizją)” nie zmieniło charakteru tego świadczenia przysługującego nadal na podstawie regulaminu; po czwarte - powód nie uzasadnił należycie zarzutu, że zaskarżony wyrok naruszył powyższe przepisy. Nie wiadomo bowiem w ogóle, na czym polega to, że postanowienia regulaminu naliczania i wypłaty nagrody (prowizji) „w sposób oczywisty” naruszają postanowienia regulaminu wynagradzania pracowników.

Z tych wszystkich względów Sąd Najwyższy orzekł o oddaleniu kasacji jako niezawierającej usprawiedliwionych podstaw (art. 39312 k.p.c.).

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Mikos

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »