| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 14 października 2004 r. sygn. I PK 663/03

Wyrok SN z dnia 14 października 2004 r. sygn. I PK 663/03

W przypadku polecenia dotyczącego wykonywania czynności wynikających z rodzaju pracy określonego w umowie o pracę, pracodawca nie musi dokonywać wypowiedzenia warunków pracy (art. 42 § 1 k.p.) oraz nie ma obowiązku stosowania art. 42 § 4 k.p. Przewodniczący SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz

Gdy chodzi o wypowiedzenie umowy o pracę, to przyczyna w postaci nienależytego wykonywania obowiązków służbowych, uzasadniona brakiem poprawnie działającej bazy danych, okazała się bezpodstawna. Zasadne natomiast były dwie pozostałe przyczyny: absencja powoda dezorganizująca pracę działu oraz odmowa wykonania obowiązków służbowych. Pierwsza z nich była dotkliwa dla pozwanego, dlatego że nieobecności powoda w pracy przypadły na czas zmniejszenia zatrudnienia. Wymagało to zorganizowania zastępstw nie tylko na stanowisku powoda, ale także właściwego zorganizowania pracy w dziale. Druga natomiast przyczyna (odmowa wykonania polecenia) była niczym nieusprawiedliwiona. W zakresie czynności powierzonych powodowi pismem z dnia 1 sierpnia 2002 r. mieściło się bowiem wykonywanie prac w zakresie programów „Pegaz" i „Komputer dla Homera", a poza tym realizacja bieżących zadań wynikających z pracy Działu Dofinansowania Zadań. Powód jednak kwestionował obowiązek wykonywania innej pracy poza kontaktami z samorządami i z zakresu informatyki, a swoją odmowę niesłusznie uzasadniał brakiem zastosowania przez pracodawcę art. 42 § 4 k.p. W konsekwencji Sąd Rejonowy uznał, że pracodawca, po dokonaniu oceny pracy i postawy powoda, miał podstawę do wniosku, że nie jest on pracownikiem spełniającym jego oczekiwania oraz że zatrudnienie na jego miejscu innej osoby pozwoli na osiągnięcie lepszych rezultatów pracy.

Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie wyrokiem z dnia 11 września 2003 r. oddalił apelację powoda. Nie podzielił jego tezy, według której powierzenie mu innej pracy niż określona w umowie o pracę było sprzeczne z prawem. W myśl bowiem art. 42 § 4 k.p. pracodawca może powierzyć pracownikowi inną pracę, gdy wymagają tego ważne przyczyny - uzasadnione potrzeby pracodawcy, ponadto gdy praca jest zgodna z kwalifikacjami pracownika, a jej powierzenie nie powoduje obniżenia wynagrodzenia pracownika. Dyrektor strony pozwanej pismem z dnia 1 sierpnia 2002 r. powierzył powodowi na okres trzech miesięcy obowiązki w Dziale Dofinansowania Zadań, ale mieściły się one w zakresie dotychczasowych jego czynności i obowiązków. Polegały bowiem między innymi na kompletowaniu, ocenie i opiniowaniu wniosków o udzielenie pomocy finansowej ze środków PFRON w zakresie programów celowych „Komputer dla Homera" i „Pegaz", prowadzeniu monitoringu w zakresie spłat pożyczek udzielonych w ramach tych programów celowych oraz udzielanie informacji zainteresowanym o procedurach dofinansowywania, udzielania pożyczek i dotacji. Natomiast ze szczegółowego zakresu czynności powoda na stanowisku specjalisty wynika, że do jego obowiązków należała między innymi realizacja zadań bieżących wynikających z planu pracy oddziału oraz wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora oddziału. Zatem obowiązki polecone do wykonania pismem z dnia 1 sierpnia 2002 r. mieściły się w obowiązkach należących do zakresu czynności powoda, co oznacza, że na pracodawcy nie ciążyła powinność zastosowania art. 42 § 4 k.p. Tym samym nie było podstaw do stwierdzenia, że wydane powodowi polecenie było bezprawne.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ŻAKIEWICZ ADWOKACI Kancelaria Prawa Karnego i Gospodarczego Sp. k.

Ekspert prawa karnego, karno-skarbowego oraz procedury karnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »