| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 24 lipca 2006 r., sygn. I PK 253/05

Wyrok SN z dnia 24 lipca 2006 r., sygn. I PK 253/05

Zmniejszenie wynagrodzenia ustalonego w umowie o pracę wymaga wy­powiedzenia warunków umowy (art. 42 k.p.) także wtedy, gdy zostało ustalone przez właściwy organ pracodawcy na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami praw­nymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.).  

W ramach podstawy naruszenia przepisów prawa procesowego przedstawio­no zarzuty: a) naruszenia art. 382 k.p.c. oraz art. 233 § 1 k.p.c. w związku z art. 391 § 1 k.p.c., polegające na przyjęciu, że w dniu 23 lutego 2001 r. do uprawnień rady nadzorczej należało ustalenie wysokości wynagrodzenia miesięcznego pozwanego, sprawującego funkcję prezesa zarządu powodowej Spółki, której właścicielem 100 % udziałów było i jest Miasto S.; b) art. 385 k.p.c., przez bezzasadne oddalenie apelacji powoda.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną strona pozwana wniosła o odmowę przyjęcia jej do rozpoznania, ewentualnie o oddalenie skargi oraz o zasądzenie od powo­da na rzecz pozwanego kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna nie ma uzasadnionych podstaw. W pierwszym rzędzie ze względu na podniesiony w niej zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. należy przypomnieć, że postępowanie kasacyjne dotyczy wyroku już prawomocnego wydanego po przeprowadzeniu dwuinstancyjnego postępowania sądowego. W związku z tym podstawą skargi kasacyjnej - stosownie do art. 3983 § 3 k.p.c . - nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów; stosownie do art. 39813 § 2 k.p.c. w postępowaniu kasacyjnym nie jest dopuszczalne powołanie nowych faktów i dowo­dów, a Sąd Najwyższy jest związany ustaleniami faktycznymi stanowiącymi podstawę zaskarżonego orzeczenia. W ocenie prawnej zaskarżonego wyroku wskazano na to, że pobieranie przez pozwanego w spornym okresie premii miało swą podstawę w umowie o pracę, której warunki nie zostały wypowiedziane co w konsekwencji ozna­cza, że nie zachodzą przesłanki żądania zwrotu wypłaconej premii na podstawie przepisów o świadczeniu nienależnym. Tej, w syntetycznym skrócie przedstawionej tu podstawy zaskarżonego wyroku, skarga kasacyjna nie przeciwstawiła przekonywających zarzutów. Nie ma w zaskarżonym wyroku zarzuconego błędnego „pominięcia” art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Rozpatrując sprawę Sądy obu instancji uwzględniły ten przepis uznając, że w danym wypadku do kompetencji zgromadzenia wspól­ników należało ustalenie wynagrodzenia miesięcznego pozwanego. Chociaż - uchwałą z 24 kwietnia 2001 r. - zgromadzenie wspólników ustaliło wynagrodzenie miesięczne pozwanego z wyłączeniem prawa do premii, to jednak zostało stwierdzo­ne, że nigdy tej uchwały pozwanemu nie doręczono ani też w inny sposób nie wypo­wiedziano mu warunków umowy o pracę w zakresie wynagrodzenia składającego się także z premii.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kopczyńska

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »