| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 24 lipca 2006 r., sygn. I PK 253/05

Wyrok SN z dnia 24 lipca 2006 r., sygn. I PK 253/05

Zmniejszenie wynagrodzenia ustalonego w umowie o pracę wymaga wy­powiedzenia warunków umowy (art. 42 k.p.) także wtedy, gdy zostało ustalone przez właściwy organ pracodawcy na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami praw­nymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.).  

Zdaniem Sądu nie ma podstaw do stawiania pracownikowi wymagania dostar­czenia przez pracodawcę oświadczenia woli o zmianie warunków pracy bądź płacy, nawet gdy pracownikiem tym jest prezes zarządu spółki komunalnej, a właścicielem Urząd Miasta. Organ właścicielski dysponował bowiem odpowiednimi służbami (w tym zespołem radców prawnych) pozwalającymi na przedłożenie do wykonania uchwały i wdrożenie jej w życie w sposób uniemożliwiający zarzuty niestosowania się do wymogów Kodeksu pracy. Pozwany nie może - jako pracownik - ponosić winy za nieprzewidziane działanie organu właścicielskiego przy wykonywaniu uchwały. Odpowiedzialność prezesa zarządu za szkodę opiera się na art. 293 § 1 k.s.h. i uwa­runkowana jest ustaleniem, że działanie lub zaniechanie jest sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy spółki. Powód nie wskazał na tę podstawę roszczenia, choć w piśmie procesowym z 1 października 2004 r. twierdził, że pozwany jako pre­zes zarządu Spółki był zobowiązany do prowadzenia księgi protokołów zgromadze­nia wspólników z zachowaniem staranności wynikającej z zawodowego charakteru działalności i wprowadził powodową Spółkę w błąd, przekazując tę księgę bez wpisa­nego protokołu z 12 kwietnia 2001 r., a działanie zmierzało do osiągnięcia korzyści materialnej - 43.571,66 zł jako niewypłaconej premii. Zdaniem Sądu nie można obarczać pozwanego odpowiedzialnością za niewpisanie do księgi protokołów protokołu z 12 czerwca 2001 r., skoro ani ten protokół, ani uchwały w tym dniu podjęte nie dotarły do Spółki - powód ani właściciel Spółki dowodu na tę okoliczność nie przedsta­wił. Nie był to jedyny niewpisany protokół, brakowało wpisów jeszcze trzech innych, co wykazała kontrola ze stycznia 2004 r. Odpowiedzialność pozwanego nie może opierać się na przepisach art. 100 § 1 i § 2 pkt 4 k.p., gdyż organ właścicielski nie zastosował się do wymagań Kodeksu pracy przy wykonywaniu uchwały, pozwany nie miał obowiązku „dostosowania własnego wynagrodzenia na podstawie przekazu ust­nego”, a nawet pisemnego, skoro Spółki nie reprezentowała rada nadzorcza.

Przepisy Kodeksu cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu - według Sądu - należy stosować zgodnie z zasadą z art. 300 k.p. Należy wykazać, że korzyść majątkowa została uzyskana bez podstawy prawnej bądź w wyniku świadczenia nienależnego. Wynagrodzenie pracownika prawidłowo ustalone w umowie o pracę i aneksie do tej umowy nie jest świadczeniem uzyskanym bez podstawy prawnej ani też świadczeniem nienależnym. Pracodawca był zobowiązany do wywiązania się z wa­runków płacowych i podstawa świadczenia nie odpadła tak długo, jak długo warunki te nie były wypowiedziane bądź zmienione zgodnym oświadczeniem woli. Powód w toku procesu nie wykazał, że zostały spełnione przesłanki wynikające z przepisów art. 409-411 k.c. w związku z art. 300 k.p.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków Praktyczne wskazówki59.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Szkoła Jazdy Subaru

Kursy z doskonalenia techniki jazdy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »