| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Praca w urzędzie

Pracę w urzędzie może uzyskać osoba spełniająca warunki określone w ustawie o służbie cywilnej lub o pracownikach samorządowych oraz w ogłoszeniu o naborze. Zwykle przeprowadzana jest tylko rozmowa kwalifikacyjna, chociaż przepisy dopuszczają stosowanie testów wiedzy.

O wolnych miejscach pracy można dowiedzieć się ze strony internetowej kancelarii premiera, ze stron internetowych urzędów oraz tablic ogłoszeń urzędów.

Termin składania dokumentów

Osoba zainteresowana pracą w służbie cywilnej powinna pamiętać o terminie składania dokumentów, który określa się w ogłoszeniu o naborze. Nie może jednak być krótszy niż 10 dni, a dla ogłoszenia o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej – 5 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Kancelarii.

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszcza się w Biuletynie Kancelarii drogą elektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na jego stronach internetowych. Zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Kancelarii jest bezpłatne.

Rozmowa kwalifikacyjna

Najczęstszą formą przeprowadzania naboru wśród urzędów państwowych jest rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku dużej liczby kandydatów na dane stanowisko zwykle stosuje się także test wiedzy. Jeśli liczba osób na to pozwala, test i rozmowę kwalifikacyjną można przeprowadzić jednego dnia.

Zobacz: Jak przygotować dobrą rozmowę kwalifikacyjną

Informacja publiczna

Imiona i nazwiska kandydatów spełniających wymagania formalne oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Wybór 5 kandydatów

Komisja wyłania maksymalnie 5 najlepszych kandydatów spełniających niezbędne wymagania oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia dyrektorowi generalnemu urzędu. Jeżeli wśród tych osób znajduje się osoba niepełnosprawna, a w urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej.

Zobacz: Czas pracy korpusu służby cywilnej i urzędników państwowych

Protokół z naboru

Z przeprowadzonego naboru należy sporządzić protokół, który ma zawierać:

  1. określenie stanowiska pracy, na które był przeprowadzany nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych o ile do przeprowadzanego naboru stosuje się przepis art. 29a ust. 2 ustawy o służbie cywilnej, przedstawianych dyrektorowi generalnemu;
  2. liczbę nadesłanych ofert, w tym liczbę ofert niespełniających wymogów formalnych;
  3. informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
  4. uzasadnienie dokonanego wyboru;
  5. skład komisji przeprowadzającej nabór.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »