| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Praca w urzędzie

Pracę w urzędzie może uzyskać osoba spełniająca warunki określone w ustawie o służbie cywilnej lub o pracownikach samorządowych oraz w ogłoszeniu o naborze. Zwykle przeprowadzana jest tylko rozmowa kwalifikacyjna, chociaż przepisy dopuszczają stosowanie testów wiedzy.

Zatrudnienie cudzoziemców

Ustawa o służbie cywilnej przewiduje możliwość zatrudnienia cudzoziemców. Dyrektor generalny urzędu, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach pracy, wskazuje, za zgodą Szefa Służby Cywilnej, stanowiska, o które, poza obywatelami polskimi, mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemiec może zostać zatrudniony na stanowisku pracy, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa. Musi jednak posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów. Przy określaniu dokumentów należy kierować się charakterem pracy wykonywanej przez członków korpusu służby cywilnej i potrzebą zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywania przez nich zadań.

Zobacz: Rekrutacja

Spory - sądy pracy

Z art. 9 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej wynika, że spory o roszczenia dotyczące stosunku pracy w służbie cywilnej rozpatrywane są przez sądy pracy.

Ogłoszenie o naborze

Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej organizuje dyrektor generalny urzędu. Obowiązany jest on do upowszechniania informacji o wolnych stanowiskach pracy. Polega to na umieszczeniu ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Ogłoszenie o naborze powinno zawierać:

  1. nazwę i adres urzędu;
  2. określenie stanowiska pracy;
  3. wymagania związane ze stanowiskiem pracy zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;
  4. zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy;
    1. informację o warunkach pracy na danym stanowisku pracy;
    2. informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;
  5. wskazanie wymaganych dokumentów;
  6. termin i miejsce składania dokumentów.

Wspomniane w pkt 3 wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy, natomiast wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pożądane na danym stanowisku pracy (np. doświadczenie, odporność na stres czy umiejętność pracy w zespole).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

nazwa.pl

Usługodawca w zakresie rejestracji domen i usług hostingowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »