| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Przedwstępna umowa o pracę

Przedwstępna umowa o pracę

Gdy pracodawca uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy o pracę, pracownik może żądać jej zawarcia lub odszkodowania. W odwrotnej sytuacji pracodawca może żądać jedynie odszkodowania.

Określenie w umowie przedwstępnej terminu, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, jest konieczne dla ważności umowy przedwstępnej (art. 389 k.c.). Termin ten może być zmieniony w drodze umowy stron.

Niezawarcie umowy przyrzeczonej

W przypadku gdy jedna ze stron uchyla się od realizacji postanowień umowy przedwstępnej, druga strona może dochodzić swoich praw przed sądem pracy.

Osoba taka może żądać odszkodowania bądź zawarcia umowy przyrzeczonej (takie prawo ma tylko kandydat na pracownika).

Konsekwencje uchylania się od zawarcia umowy o pracę przez potencjalnego pracownika nie są takie same jak w przypadku, gdy od zawarcia umowy uchyla się pracodawca. Zgodnie z orzecznictwem sądów pracodawca będzie mógł dochodzić jedynie odszkodowania, a nie nawiązania stosunku pracy. Pracownik nie może bowiem być zmuszony do zawarcia umowy o pracę.

Wysokość odszkodowania

W uchwale z 22 kwietnia 1977 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że w razie odmowy przez zakład pracy zawarcia przyrzeczonej umowy o pracę na czas nieokreślony poszkodowanemu kandydatowi do pracy przysługuje na podstawie art. 390 § 1 k.c. w zw. z art. 300 k.p. roszczenie o odszkodowanie, którego wysokość z reguły nie powinna przekraczać kwoty 3-miesięcznego wynagrodzenia za pracę na stanowisku objętym umową przedwstępną.

Natomiast w wyroku z 6 stycznia 2009 r. Sąd wyraził pogląd, że w przypadku niezawarcia umowy przyrzeczonej strona, która poniosła z tej przyczyny szkodę, może żądać jej naprawienia. Odszkodowanie w takiej sytuacji nie stanowi równowartości 3-krotności wynagrodzenia. Poszkodowana strona umowy może w takiej sytuacji żądać zwrotu ewentualnych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem umowy przedwstępnej i przygotowaniem się do wykonywania umowy przyrzeczonej, takich jak: koszty porad, dojazdów na spotkania, wstępnego przeszkolenia – jeżeli miało miejsce, zarobku utraconego podczas prowadzenia negocjacji albo korzyści, które zostałyby uzyskane wskutek przyjęcia innej, faktycznie odrzuconej oferty itp.

W jednym z powyższych wyroków Sąd stwierdził również, że dochodzenie odszkodowania nie jest uzależnione od żądania zawarcia umowy przyrzeczonej.

Przykład

Pracodawca zawarł z kandydatem przedwstępną umowę o pracę. Jednak właściwa umowa o pracę nie zostanie zawarta, gdyż pracodawca znalazł osobę o wyższych kwalifikacjach zawodowych. W związku z tym pracodawca musi się liczyć z tym, że kandydat, z którym została podpisana umowa przedwstępna, może wystąpić do sądu pracy z roszczeniem o zawarcie przyrzeczonej umowy pracę na warunkach określonych w umowie przedwstępnej. Kandydat będzie mógł również żądać odszkodowania.

Sądowe zawarcie umowy przyrzeczonej

Gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy, strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 3 października 1979 r. pracownik może dochodzić zawarcia przyrzeczonej umowy o pracę także wówczas, gdy wprawdzie zawarto umowę o pracę, ale warunki tej umowy dotyczące rodzaju pracy i wysokości wynagrodzenia odbiegają w sposób istotny od warunków ustalonych w umowie przedwstępnej.

Podstawa prawna:

  • art. 29, 300 Kodeksu pracy,
  • art. 66, 353, 389 Kodeksu cywilnego.

Orzecznictwo:

  • wyrok SN z 6 stycznia 2009 r. (I PK 117/08, OSNP 2010/13–14/157),
  • wyrok SN z 27 stycznia 2000 r. (II CKN 707/98, OSP 2000/10/147),
  • uchwała SN z 22 kwietnia 1977 r. (I PZP 5/77, OSNC 1977/10/180),
  • wyrok SN z 3 października 1979 r. (I PRN 128/79, OSNC 1980/1–2/39).

 

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »