| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Świadectwo pracy 2018/2019 - aktualny wzór

Świadectwo pracy 2018/2019 - aktualny wzór

Od 1 czerwca 2017 r. obowiązuje nowy pomocniczy wzór świadectwa pracy. Jakie są zasady wydawania świadectwa pracy w 2018/2019 roku? Zapoznaj się z aktualnym wzorem świadectwa pracy oraz sposobem jak je wypełnić.

Od 1 czerwca 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie regulujące treść świadectwa pracy, sposobu i trybu jego wydawania, prostowania i uzupełniania. W rozporządzeniu zawarto pomocniczy wzór świadectwa pracy. Wzór nie jest dla pracodawców obowiązkowy, a ma jedynie charakter pomocniczy, na podstawie którego pracodawcy mogą przygotować własną wersję świadectwa pracy, uwzględniając wszystkie wskazane informacje.

Obowiązek wydania świadectwa pracy

Świadectwo pracy jest bardzo ważnym dokumentem. Obowiązek wydania świadectwa pracy wynika wprost z art. 97 § 1 Kodeksu pracy i powstaje z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Pracodawca, który nie zamierza nawiązać kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, ma obowiązek sporządzić i wydać świadectwo pracy pracownikowi niezwłocznie. Nie jest tu wymagany wniosek pracownika.

Polecamy: Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami

Termin - niezwłocznie - został doprecyzowany w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy z dnia 30 grudnia 2016 r., w którym to pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie jest możliwe bezpośrednie wydanie świadectwa pracy pracownikowi w tym dniu, pracodawca ma 7 dni od dnia ustania stosunku pracy na wysłanie świadectwa pocztą lub doręczyć je w inny sposób. Warto, dla celów dowodowych, aby pracodawca zachował dowód nadania przesyłki listowej zawierającej świadectwo pracy.

Wniosek o wydanie świadectwa

W sytuacji, gdy pracodawca będzie chciał kontynuować zatrudnienie z tym samym pracownikiem i podpisze kolejną umowę w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, to wydanie świadectwa pracy może nastąpić wyłącznie na wniosek pracownika. Pracodawca wówczas jest związany wnioskiem i ma obowiązek wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek pracownika może być złożony  w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

Wniosek pracownika może zostać złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

Sprostowanie świadectwa pracy

Gdyby w świadectwie pracy znalazły się błędy lub brak w nim istotnych informacji, pracownik ma prawo żądać sprostowania jego treści. W tym celu powinien złożyć do pracodawcy wniosek o jego sprostowanie w terminie 7 dni od jego otrzymania. Pracodawca w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku musi zawiadomić pracownika na piśmie o jego negatywnym rozpatrzeniu bądź wydać poprawione świadectwo, jeżeli uzna wniosek za zasadny. Dopiero wtedy uruchamiana jest droga sądowa. Pracownik w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy może wystąpić do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do jego sprostowania. W razie uwzględnienia przez sąd powództwa pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, pracodawca ma obowiązek wydać nowe świadectwo pracy, w ciągu 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

PPK

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »