| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 27 października 2004 r. sygn. I PK 627/03

Wyrok SN z dnia 27 października 2004 r. sygn. I PK 627/03

Zawieszenie stosowania postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy (art. 24127 k.p.) dotyczy także pracownika korzystającego w okresie przedemerytalnym z ochrony przed wypowiedzeniem warunków pracy lub płacy (art. 39 w związku z art. 42 § 1 k.p.). Przewodniczący SSN Herbert Szurgacz Sędziowie SN: Zbigniew Hajn (sprawozdawca), Andrzej Kijowski

W kasacji powód zaskarżył wyrok Sądu Okręgowego w całości i zarzucił mu naruszenie prawa materialnego, a mianowicie art. 39 i 42 k.p. poprzez błędną ich wykładnię, polegającą na uznaniu, że przepisy te nie obowiązują w sytuacji, gdy zakładowy układ zbiorowy pracy, określający wysokość wynagrodzenia powoda został zawieszony ze względu na sytuację finansową pracodawcy w drodze porozumienia określonego w przepisie art. 24127 k.p., a co za tym idzie uznanie, że powodowi, znajdującemu się w okresie ochronnym z powodu uzyskania wieku przedemerytalnego, nie służy szczególna ochrona wynikająca z art. 39 w związku z art. 42 k.p. Skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie apelacji strony pozwanej, ewentualnie o uchylenie powyższego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w Opolu do ponownego rozpoznania, a także o zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu według norm obowiązujących, z uwzględnieniem kosztów postępowania kasacyjnego. Na poparcie podniesionych zarzutów skarżący wskazał - między innymi - że Sąd Okręgowy nie dostrzega, iż pozbawienie powoda części wynagrodzenia ma dla niego, w jego konkretnej sytuacji, charakter ostateczny, a nie czasowy, i rzutuje na sposób naliczenia emerytury i obniżkę odprawy emerytalnej. Wbrew twierdzeniom Sądu, sam ustawodawca wprowadza w uprawnieniach pracowników zróżnicowanie ustalając np. okresy szczególnej ochrony stosunku pracy i dając pracownikom znajdującym się w takim okresie szczególne przywileje, jak to wynika z art. 39 w związku z art. 42 k.p. Taka ochrona powinna przysługiwać pracownikowi niezależnie od tego, czy w miejscu pracy doszło do zawarcia układu zbiorowego, czy nie. Sąd Okręgowy nie dostrzega ograniczeń, jakie wprowadza dla zawieranych porozumień art. 24127 § 3 k.p. Podobnie jak art. 240 § 3 k.p. zabrania regulowania w układach zbiorowych pracy kwestii uregulowanych przepisami bezwzględnie obowiązującymi Kodeksu pracy, tak odpowiednio art. 24127 § 3 k.p. zawęża przedmiot porozumień dotyczących układu zakładowego do spraw wynikających tylko z tych porozumień. W sprawie powoda oznacza to, że porozumienie stron układu zakładowego o jego czasowym zawieszeniu nie może stanowić o wyłączeniu obowiązywania norm bezwzględnie obowiązujących, o czym może stanowić wyłącznie ustawa.

W odpowiedzi na kasację strona pozwana wniosła ojej oddalenie, utrzymanie w mocy wyroku Sądu Okręgowego oraz zasądzenie od strony powodowej na rzecz pozwanego kosztów postępowania kasacyjnego.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ligęzowscy & Partnerzy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

Kompleksowa obsługa prawna na rzecz przedsiębiorców i klientów indywiduwalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »