| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Uprawnienia rodzicielskie > Przerwy na karmienie piersią - wzór wniosku o łączenie przerw na karmienie

Przerwy na karmienie piersią - wzór wniosku o łączenie przerw na karmienie

Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dodatkowych przerw wliczanych do czasu pracy. Przepisy prawa wyraźnie pozwalają na łączenie przerw w celu karmienia piersią, co w praktyce oznacza korzystanie ze skróconego dnia roboczego o godzinę lub godzinę i 30 minut. Poniżej wzór wniosku o łączenie przerw na karmienie.

Przerwy na karmienie są przerwami płatnymi. Pracodawca traktuje je w taki sposób jakby pracownica w tym czasie pracowała. Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy. Natomiast zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu.

W miesiącu korzystania przez pracownicę karmiącą piersią ze zwolnienia od pracy, należy jej wypłacić stałe składniki wynagrodzenia w wysokości należnej za dany miesiąc oraz wynagrodzenie ze zmiennych składników z miesiąca, w którym przypadało zwolnienie od pracy.

Czy kobieta może w dowolnym czasie wybrać przerwę na karmienie piersią?

Pracownica zwraca się do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie jej czasu wolnego w związku z karmieniem piersią. Co do zasady, pracodawca powinien uwzględnić ten wniosek jednak jeśli po stronie pracodawcy leżą obiektywne okoliczności połączone ze znacznymi utrudnieniami w zachowaniu prawidłowej organizacji czasu pracy, może odmówić pracownicy udzielenia przerw we wskazanym przez nią okresie. W związku z koniecznością zapewnienia normalnego toku pracy, pracodawca może zaproponować inne godziny, w których pracownica miałaby skorzystać z przysługującego jej uprawnienia.

Jak długo pracownica może korzystać z przerw na karmienie?

Przepisy prawa nie określają maksymalnego wieku dziecka, do którego pracownica może korzystać z przerw w związku z karmieniem dziecka.

Pracodawca powinien udzielać przerw na karmienie tak długo jak pracownica przynosi zaświadczenia od lekarza potwierdzające karmienie piersią.

Żaden przepis nie upoważnia jednak pracodawcy do żądania przedłożenia przez pracownicę zaświadczenia od lekarza potwierdzającego fakt, ze pracownica karmi piersią. Niektórzy specjaliści prawa pracy uważają, że pracodawca ma prawo żądać potwierdzenia faktu karmienia piersią poprzez przedłożenie stosownego oświadczania wydanego przez lekarza. Osobiście uważam, że oświadczenie pracownicy powinno być dla pracodawcy wystarczające.

Gdy pracodawca nie udziela pracownicy przerw na karmienie mimo złożenia stosownego wniosku, albo nie reaguje na ewentualne zmiany w rozkładzie czasu pracy, kolidujące z przerwą na karmienie, wówczas odpowiada na naruszenie praw pracowniczych. 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2014.1502),

- Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (dz.u.1997.2.14)

- Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.1996.62.289)

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

Donata Hermann-Marciniak

Specjalistka z zakresu Prawa Pracy. Absolwentka Studiów Podyplomowych Kadry i Płace na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Zdjęcia

Przerwy na karmienie piersią - wzór wniosku o łączenie przerw na karmienie
Przerwy na karmienie piersią - wzór wniosku o łączenie przerw na karmienie

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków Praktyczne wskazówki59.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Doktor nauk prawnych specjalizujący się w ubezpieczeniach społecznych i prawie pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »