| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy przysługuje zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Wymiar urlopu wychowawczego może wynosić nawet 36 miesięcy, jednak w każdym wypadku nie trwa dłużej niż do ukończenia 5 roku życia dziecka. Kodeks pracy uzależnia przyznanie urlopu od złożenia stosownego wniosku.

Polecamy: Forum Kadry - Druga ciąża w trakcie urlopu wychowawczego

Ochrona przed zwolnieniem

Przepisy Kodeksu pracy w sposób szczególny chronią pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym. Pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Dopuszczalne jest jedynie rozwiązanie przez pracodawcę umowy w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy oraz gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Gdyby pracownik złożył wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności.

Podjęcie pracy zarobkowej

Pracownik uprawniony jest do podjęcia w czasie trwania urlopu wychowawczego pracy zarobkowej u dotychczasowego lub innego pracodawcy, innej działalności, a także nauki lub szkolenia. Każda z wymienionych aktywności nie może jednak prowadzić do wyłączenia możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Gdyby ustalono, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wyznaczonym. Termin nie może przekraczać 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i 3 dni od dnia wezwania. Dotyczy to również stwierdzenia przez pracodawcę, że z urlopu wychowawczego korzystają w tym samym czasie oboje rodzice lub opiekunowie dziecka.

Rezygnacja z urlopu wychowawczego

Kodeks pracy przewiduje możliwość rezygnacji z urlopu wychowawczego. Pracownik może zrezygnować z urlopu:

  1. w każdym czasie – za zgodą pracodawcy,
  2. po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Zobacz również: Urlop wychowawczy i macierzyński - zmiany

Powrót do pracy

Po zakończeniu urlopu wychowawczego pracodawca przyjmuje pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku. Gdyby nie było to już możliwe, powinien zapewnić mu pracę na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym. Przyznane wynagrodzenie nie może być niższe od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2008 r. (II PK 143/07) podstawą określenia wysokości wynagrodzenia pracownika powracającego do pracy po urlopie wychowawczym nie jest wynagrodzenie pobierane przez niego przed urlopem, lecz wynagrodzenie przysługujące w dniu podjęcia pracy na stanowisku, które zajmował przed urlopem (§ 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych, Dz.U. Nr 60, poz. 277 ze zm., w stanie prawnym sprzed 1 stycznia 2004 r. i art. 1864 k.p. w aktualnym stanie prawnym).

Obniżenie wymiaru czasu pracy

Warto wspomnieć, że osoba uprawniona do urlopu wychowawczego, może zamiast wykorzystania urlopu złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy. Pracodawca ma obowiązek uwzględnienia wniosku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »