| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Powierzenie wykonywania innej pracy

Powierzenie wykonywania innej pracy

Pracodawca, chcąc zmienić pracownikowi warunki umowy o pracę, musi zastosować wypowiedzenie zmieniające. Należy również pamiętać, że w określonych warunkach pracodawca może przenieść pracownika do innej pracy, bez wypowiedzenia zmieniającego.

W razie sporu na pracodawcy będzie spoczywał obowiązek udowodnienia, że ze względu na potrzeby zakładu konieczne było czasowe powierzenie pracownikowi pracy innego rodzaju.

Ostatecznie istnienie potrzeb uzasadniających czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy podlega ocenie sądu. Pracownik może podważać racje pracodawcy. Należy jednak zaznaczyć, że kwestionując jego decyzję, zaprzestanie świadczenia pracy, i jeśli twierdzenia swojego nie udowodni, ponosi konsekwencje takiego postępowania (wyrok SN z 18 sierpnia 1976 r., I PR 103/76, OSP 978/3/44).

Pracą odpowiednią do kwalifikacji pracownika jest praca, która ich nie przekracza i przy której te kwalifikacje znajdą choćby częściowe zastosowanie (wyrok SN z 5 lutego 1998 r., I PKN 515/97, OSNP 1999/2/46).

Natomiast powierzenie pracownikowi (technik chemik) pracy niewymagającej żadnych kwalifikacji zawodowych (np. sprzątanie) w okresie biegnącego wypowiedzenia warunków pracy i płacy stanowi naruszenie art. 42 § 4 k.p. Odmowa wykonywania takiej pracy nie uzasadnia rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika w trybie art. 52 § 1 k.p. (wyrok SN z 8 maja 1997 r., I PKN 131/97, OSNP 1998/6/178).

Podobnie pracownik odmawiający wykonania sprzecznego z art. 42 § 4 k.p. polecenia kierującego go do innej pracy nie uchybia obowiązkowi pracowniczemu i umowa o pracę nie może być z nim rozwiązana na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. (wyrok SN z 18 listopada 1999 r., I PKN 370/99, OSNP 2001/7/225).

W piśmiennictwie z zakresu prawa pracy przyjęty jest pogląd, na podstawie którego niedopuszczalne jest w trybie art. 42 § 4 k.p. czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy, związanej z odpowiedzialnością materialną, ponieważ wymaga to uzyskania zgody pracownika.

Prawo powrotu do poprzedniej pracy

Po upływie okresu przeniesienia pracownikowi przysługuje prawo powrotu do poprzedniej pracy. Jeżeli pracodawca nie umożliwi pracownikowi powrotu, powinien dokonać wypowiedzenia zmieniającego, chyba że sam pracownik chce pozostać na nowym stanowisku.

Na koniec należy podkreślić, że zmiana treści stosunku pracy może również nastąpić w drodze porozumienia stron. Nie wynika to wprost z art. 42 k.p. ani z innych jego przepisów, ale wniosek taki należy wyciągnąć z art. 300 k.p. nakazującego stosować w sprawach w nim nieuregulowanych postanowienia Kodeksu cywilnego.

Kodeks cywilny, wprowadzając zasadę swobody umów, umożliwia stronom stosunku pracy kształtowanie go stosownie do woli obydwu, byleby nie naruszało to przepisów Kodeksu pracy, w szczególności tych chroniących pracownika. Obie strony umowy o pracę uprawnione są więc do wystąpienia z propozycją zmiany warunków pracy lub płacy. Do wprowadzenia zmian konieczne jest zgodne oświadczenie woli obu podmiotów. W wyniku porozumienia zmieniającego może nastąpić pogorszenie lub polepszenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy, aby tylko zmiana stosunku pracy nie prowadziła do rozwiązań mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy prawa pracy lub go dyskryminujących. Sąd Najwyższy przyjął, że porozumienie stron zmieniające warunki płacy nie podlega ocenie według reguł określonych w art. 42 § 2 k.p. (wyrok SN z 8 kwietnia 1998 r., I PKN 29/98, OSNP 1999/7/242).

Podstawa prawna

• art. 42, 52 § 1 pkt 1, 300 Kodeksu pracy,

• orzeczenia Sądu Najwyższego:

- z 8 sierpnia 1979 r., I PR 55/79, OSNC 1980/1-2/30,

- z 18 sierpnia 1976 r., I PR 103/76, OSP 1978/3/44,

- z 5 lutego 1998 r., I PKN 515/97, OSNP 1999/2/46,

- z 8 maja 1997 r., I PKN 131/97, OSNP 1998/6/178,

- z 18 listopada 1999 r., I PKN 370/99, OSNP 2001/7/225,

- z 8 kwietnia 1998 r., I PKN 29/98, OSNP 1999/7/242.

Maciej Telec

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mec. Monika Brzozowska

Adwokat, dziennikarz, politolog, doradca i trener. Ekspert z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa reklamy, znawca problematyki z zakresu prawa prasowego, prawa mediów, prawa autorskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »