| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Jak w 2017 r. zmieniły się przepisy dotyczące pracodawców?

Jak w 2017 r. zmieniły się przepisy dotyczące pracodawców?

Rok 2017 przynosi wiele zmian w obszarze wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Wśród nich szczególne znaczenie dla pracodawców ma obowiązująca od tego roku nowelizacja przepisów Kodeksu pracy dotycząca m.in. tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania, sporządzania świadectwa pracy, a także terminu wniesienia do sądu pracy odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania oraz żądania nawiązania umowy. Istotne modyfikacje przewidziano ponadto w zakresie obowiązku tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Natomiast od 1 kwietnia 2017 r. zmienią się zasady regulujące tryb ustalania wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe przez ZUS w przypadkach zaniżenia jej wysokości przez płatnika.

Zmiany w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (zfśs)

Obowiązek tworzenia zfśs mają pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, niezależnie od liczby zatrudnionych osób.

Z kolei pracodawca spoza sfery budżetowej od 1 stycznia 2017 r. jest zobowiązany do tworzenia zfśs, gdy zatrudnia 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników (wcześniej było to co najmniej 20 pracowników) w przeliczeniu na pełne etaty. Przy czym zakłady zatrudniające według stanu na pierwszy dzień danego roku, co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, tworzą fundusz przeznaczony na działalność socjalną na wniosek zakładowej organizacji związkowej.

Firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć zfśs lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe.

Zobacz: Działalność socjalna

Zmiany w przepisach ZUS

Od początku 2017 r. funkcjonuje nowe rozwiązanie, którego celem jest sprawne uzyskiwanie informacji z oddziałów/inspektoratów ZUS niezbędnych do ustalania stanu faktycznego w trakcie rozstrzygania spraw o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG oraz postępowań o sprostowanie wpisu. Chodzi tu o udostępnianie tych informacji m.in. sądom, prokuratorom, organom kontroli skarbowej, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, komornikom sądowym, organom egzekucyjnym w rozumieniu ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie, publicznym służbom zatrudnienia, Komisji Nadzoru Finansowego czy ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

Ponadto od 1 kwietnia 2017 r., zgodnie ze zmodyfikowanym art. 34 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jeżeli płatnik składek:

● nie przekaże druku ZUS IWA lub zawrze w nim nieprawidłowe dane, co spowoduje zaniżenie stopy procentowej składki wypadkowej, albo
● nie sporządzi korekty tej informacji w terminie 14 dni od otrzymania wezwania

– ZUS ustali, w drodze decyzji, stopę procentową składki na cały rok składkowy w wysokości 150% stopy procentowej ustalonej na podstawie prawidłowych danych.

Zobacz: ZUS

Zatem po zmianie przepisów organ rentowy:

● ustali w odrębnej decyzji stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe na cały rok składkowy w wysokości 150% stopy procentowej płatnikom, samodzielnie ustalającym stopę procentową składki, niezobowiązanym do składania ZUS IWA za dany rok, którzy w danym roku składkowym wykazywali w dokumentach rozliczeniowych zaniżoną stopę procentową i nie złożyli dokumentów rozliczeniowych korygujących w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z ZUS,
● wyznaczy składkę wypadkową na cały rok składkowy w wysokości stopy procentowej ustalonej na podstawie danych zawartych w IWA – w przypadku złożenia informacji ZUS IWA lub jej korekty, albo sporządzenia jej przez ZUS z urzędu.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »