| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Jak w 2017 r. zmieniły się przepisy dotyczące pracodawców?

Jak w 2017 r. zmieniły się przepisy dotyczące pracodawców?

Rok 2017 przynosi wiele zmian w obszarze wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Wśród nich szczególne znaczenie dla pracodawców ma obowiązująca od tego roku nowelizacja przepisów Kodeksu pracy dotycząca m.in. tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania, sporządzania świadectwa pracy, a także terminu wniesienia do sądu pracy odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania oraz żądania nawiązania umowy. Istotne modyfikacje przewidziano ponadto w zakresie obowiązku tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Natomiast od 1 kwietnia 2017 r. zmienią się zasady regulujące tryb ustalania wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe przez ZUS w przypadkach zaniżenia jej wysokości przez płatnika.

Nowy wzór świadectwa pracy

Od 1 stycznia 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy. Zawiera ono nowy pomocniczy wzór świadectwa pracy wraz z objaśnieniem dotyczącym sposobu jego wypełniania. Nowe rozporządzenie m.in.:

● nakazuje pracodawcom wskazywanie informacji dotyczących wykorzystanego urlopu ojcowskiego, okresów wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i wychowawczego oraz podstawy prawnej ich udzielenia,
● przewiduje zamieszczanie informacji odnośnie do okresu, w którym pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego korzystał z ochrony stosunku pracy w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy (na mocy 1868 § 1 pkt 2 ustawy – Kodeks pracy; dalej: k.p.),
● dostosowuje treść świadectwa do wprowadzonej od 2 stycznia 2016 r. możliwości wykorzystywania zwolnienia na dziecko, o którym mowa w art. 188 k.p., w wymiarze godzinowym,
● stanowi, że na pisemny lub elektroniczny wniosek małżonka lub innej osoby uprawnionej do ubiegania się o rentę rodzinną po zmarłym pracowniku w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a w razie braku takich osób – innej osoby będącej spadkobiercą tego pracownika, pracodawca wydaje świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku,
● likwiduje wymóg opatrzenia świadectwa pracy pieczęcią pracodawcy.

Więcej czasu na odwołanie

Znowelizowane przepisy Kodeksu pracy wydłużyły do 21 dni termin na:

● odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę (liczy się go od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę),
● żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania (liczy się go od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę),
● żądanie nawiązania umowy o pracę (liczy się go od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy).

Pracodawca 28 grudnia 2016 r. wręczył podwładnemu wypowiedzenie umowy o pracę. Termin na wniesienie przez pracownika pozwu do sądu w tym przypadku nie upłynie 4 stycznia 2017 r. (czyli po 7 dniach), ale dopiero 18 stycznia 2017 r. (po 21 dniach).

Ujednolicone terminy dotyczące roszczeń pracowników mają zastosowanie także do terminów już biegnących 1 stycznia 2017 r. Zatem termin rozpoczęty i niezakończony najpóźniej 31 grudnia 2016 r. ulega odpowiedniemu wydłużeniu.

Zobacz: Zatrudnienie

Umowa o współodpowiedzialności materialnej

Od początku 2017 roku niezachowanie formy pisemnej umowy między pracodawcą i pracownikami o współodpowiedzialności materialnej za mienie powierzone im łącznie z obowiązkiem wyliczenia się powoduje jej nieważność. Do końca 2016 r. zawarcie jej w innej formie niż pisemna nie oznaczało jej nieważności z mocy prawa. Do umowy o współodpowiedzialności materialnej trwającej w dniu wejścia w życie znowelizowanych regulacji mają zastosowanie przepisy w brzmieniu sprzed 2017 r.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »