| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Kontrola PIP w 2015 r. - jakie dokumenty należy przygotować?

Kontrola PIP w 2015 r. - jakie dokumenty należy przygotować?

Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadza u pracodawców kontrolę przestrzegania przepisów prawa pracy. W 2015 r. PIP w sposób szczególny zwróci uwagę na zasady bhp, przepisy dotyczące stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę, czasu pracy i urlopów. Kto może zostać skontrolowany? Jakie obowiązki ma podmiot kontrolowany?

Inspektorzy PIP posiadają uprawnienia, dzięki którym mogą prowadzić kontrolę bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych, również w sytuacji, gdy na terenie firmy odbywa się w tym czasie inna kontrola. Kontrole mogą być również wielokrotnie powtarzane w jednym roku.

Kontrole PIP nie podlegają ograniczeniom czasowym.

Ograniczenie kontroli pracodawców - skutki

Obowiązki kontrolowanego

W trakcie kontroli pracodawca ma obowiązek zapewnienia inspektorowi pracy wszelkiej pomocy niezbędnej do wykonywania czynności kontrolnych. Do najważniejszych obowiązków kontrolowanego należą:

● zapewnienie kontrolującemu możliwości swobodnego poruszania się po terenie zakładu pracy,
● udzielanie pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą,
● umożliwienie pracownikom składania wyjaśnień,
● zapewnienie miejsca do analizy dokumentów etc.,
● prowadzenie książki kontroli,
● umożliwienie sporządzania odpisów lub wyciągów z dokumentów,
● sporządzanie zestawień i obliczeń na żądanie kontrolującego,
● udostępnienie protokołów poprzednich kontroli i wskazanie sposobu wykonania zaleceń i nakazów,
● przekazanie próbek surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji,
● przydzielenie kontrolującemu odzieży roboczej lub środków ochrony indywidualnej.

W trakcie kontroli laboratorium działającego w przychodni rejonowej inspektor PIP zażądał przekazania próbek substancji, które są wykorzystywane w laboratorium, w celu sprawdzenia, czy wdrożone procedury bhp są wystarczające. Przekazanie tych próbek jest obowiązkiem pracodawcy.

Odmowa udzielenia inspektorowi żądanej informacji lub uniemożliwienie wglądu do dokumentacji może być potraktowane jako utrudnienie w działalności organów inspekcji pracy zagrożone odpowiedzialnością karną. Niedopuszczenie inspektora pracy do miejsc, gdzie mają zostać dokonane czynności kontrolne, może być uznane za wykroczenie.

Za wykroczenie może być również uznany np. brak odpowiedzi na pisemne żądanie inspektora (kara grzywny od 1000 do 30 000 zł).

Inspektor pracy może również zarzucić pracodawcy lub np. osobie trzeciej (np. innemu pracownikowi) popełnienie przestępstwa polegającego na udaremnianiu lub utrudnianiu czynności o charakterze kontrolnym. Udaremnianiem będzie np. niewpuszczenie inspektora pracy na teren zakładu pracy.

Natomiast „utrudnianiem” będzie zakłócanie przebiegu kontroli, czego skutkiem jest brak możliwości osiągnięcia celów kontroli. W takiej sytuacji inspektor składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury. Sprawca takiego przestępstwa podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Zatrudnienie na umowy na czas określony i cywilnoprawne - 8 błędów z praktyki

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Słomka

Doradca podatkowy nr wpisu 09900, prawnik, zatrudniona w Instytucie Studiów Podatkowych na stanowisku konsultanta podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »