| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Jakie prawa i obowiązki ma płatnik składek podczas kontroli ZUS

Jakie prawa i obowiązki ma płatnik składek podczas kontroli ZUS

Obowiązujące przepisy nie wskazują, jak często ZUS powinien kontrolować płatników. W praktyce częstotliwość kontroli jest wyznaczana wymaganiami skutecznego dochodzenia należności z tytułu składek. Swoboda organów w zakresie czasu trwania, częstotliwości i sposobu przeprowadzania postępowania kontrolnego jest jednak znacznie ograniczona.

Niektóre czynności kontrolne mogą zostać przeniesione do siedziby ZUS (również bez zgody płatnika) w sytuacji, gdy:

  • zachodzi konieczność przesłuchania świadka, ubezpieczonego – byłego pracownika płatnika składek,
  • płatnik składek nie zgłosił zmiany adresu siedziby do ZUS, nie dokonał wykreślenia i zmiany adresu siedziby firmy w CEIDG lub KRS, a pod wskazanym adresem działalność nie jest prowadzona.

Spis składników majątku płatnika przeprowadzany do celów dochodzenia zaległych należności prowadzi się w miejscach ich położenia lub przechowywania.

Badanie dokumentacji i zabezpieczanie dowodów

Sprawdzając prawidłowość rozliczeń płatnika, ZUS porównuje dane w dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej złożonej do ZUS z dokumentacją źródłową, która odzwierciedla faktyczny stan zobowiązań płatnika wobec ZUS. Badane są zatem:

  • zbiorcze i szczegółowe listy płac,
  • karty zasiłkowe,
  • plan kont obowiązujący w firmie oraz wydruki z poszczególnych kont księgowych.

Badając prawidłowość zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego inspektor kontroli może zażądać umów zawieranych z zatrudnionymi osobami oraz innych dokumentów przechowywanych w ich aktach osobowych. Wszystkie te dokumenty płatnik składek ma obowiązek udostępnić. Jeżeli dokumentacja finansowo-księgowa lub osobowa jest sporządzona w obcym języku, płatnik musi przedstawić kontrolującemu jej tłumaczenie na język polski. Kontrolujący ma prawo sporządzić kopie dokumentacji źródłowej. Kopie dokumentów, poświadczone za zgodność z oryginałem, zostaną ponumerowane i włączone do akt kontroli. Płatnik ma obowiązek zapewnić warunki do prawidłowego zabezpieczenia dowodów, udostępnić niezbędne urządzenia, sporządzić i wydać kontrolującemu kopie dokumentów związanych z zakresem kontroli – jeżeli inspektor kontroli zażąda takich kopii. Wszystkie te czynności płatnik ma obowiązek wykonać nieodpłatnie.

Przesłuchanie świadków i płatnika

Jeżeli po zbadaniu dokumentacji płatnika pozostały jeszcze okoliczności niewyjaśnione, a mające wpływ na wynik postępowania kontrolnego, wówczas do złożenia zeznań często zostają wezwani świadkowie. Gdy wymagają tego okoliczności i nie ma możliwości ustalenia stanu faktycznego w inny sposób, przesłuchany może zostać również sam płatnik – w charakterze strony postępowania, a także osoby ubezpieczone. Przesłuchanie płatnika i ubezpieczonych przeprowadza się tylko w sytuacji, gdy w braku lub po wyczerpaniu innych środków dowodowych pozostały niewyjaśnione okoliczności mające znaczenie dla postępowania kontrolnego (art. 87 ust. 1 pkt 6 ustawy systemowej).

Czytaj także

Autor:

ekspert prawa ubezpieczeń społecznych, redaktor MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, autorka licznych publikacji i opracowań z zakresu składkowego, były wieloletni pracownik ZUS

Źródło:

Sposób na płace

Zdjęcia

Jakie prawa i obowiązki ma płatnik składek podczas kontroli ZUS. /Fot. Fotolia
Jakie prawa i obowiązki ma płatnik składek podczas kontroli ZUS. /Fot. Fotolia

Ważne rozmowy o biznesie i nie tylko….49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »