| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Zwiększenie zakresu obowiązków głównej księgowej przebywającej na urlopie macierzyńskim

Zwiększenie zakresu obowiązków głównej księgowej przebywającej na urlopie macierzyńskim

Czy można zmienić zakres obowiązków głównej księgowej przebywającej na urlopie macierzyńskim i urlopie wypoczynkowym (udzielonym bezpośrednio po urlopie macierzyńskim) i powiększyć go o obowiązki zwolnionego w tym czasie pracownika?

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy (zwane również wypowiedzeniem zmieniającym) polega na zmianie treści stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia. Warunkiem skutecznego wypowiedzenia zmieniającego jest zaproponowanie pracownikowi na piśmie nowych warunków pracy lub płacy. Jest ono składane przez pracodawcę.

UWAGA!

Do wypowiedzenia warunków pracy i płacy stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu umów o pracę.

W przypadku przedstawienia pracownikowi nowych warunków pracy i płacy, okres wypowiedzenia zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj umowy o pracę, a także – w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony – stażu pracy. Należy pamiętać, że po upływie okresu wypowiedzenia pracownik musi się ustosunkować do zaproponowanych mu warunków pracy i płacy (zgodnie z art. 42 § 3 k.p.). W razie odmowy przyjęcia nowych warunków, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. Istotne jest to, że zmiana warunków pracy następuje dopiero po upływie okresu wypowiedzenia.

Polecamy serwis: Uprawnienia rodzicielskie

W sytuacji z pytania, pracodawca uzasadnia proponowaną zmianę warunków pracy zmianami organizacyjnymi w jednostce. Pracownik – jak wynika z art. 42 § 3 k.p. – może odmówić przyjęcia nowych warunków pracy i płacy. Niestety, oznacza to dla niego rozwiązanie umowy o pracę wraz z upływem okresu wypowiedzenia. Pracownik ma bowiem złożyć jedynie oświadczenie o wyrażeniu bądź odmowie wyrażenia zgody na zajmowanie danego stanowiska. Motywy decyzji pracownika pozostają (w świetle rozwiązań k.p.) bez znaczenia.

Z uwagi na fakt urodzenia dziecka, pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy, które zaliczane są do czasu pracy. Przerwy te, na wniosek pracownicy, mogą być udzielane łącznie. Faktycznie pracownica może więc pracować 7 godzin – a do czasu pracy wliczane jest 8 godzin. Należy jednak pamiętać o wskazanym ograniczeniu dotyczącym pracy w godzinach nadliczbowych pracownic wychowujących dziecko do 4. roku życia oraz ograniczeniach w przypadku kadry zarządzającej.

Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych (art. 1514 k.p.). Oznacza to, że głównej księgowej, jako pracownikowi zarządzającemu w imieniu pracodawcy, nie będzie przysługiwało wynagrodzenie nadliczbowe. Rekompensata za świadczenie pracy przekraczającej normalny rozmiar wliczona jest w zwiększone wynagrodzenie podstawowe lub wynagrodzenie dodatkowe (np. w postaci dodatku funkcyjnego).

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

W zakresie podmiotów, których dotyczy art. 1514 k.p. w związku z art. 128 § 2 k.p., do pracowników zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy zalicza się pracowników kierujących jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępców lub pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy i głównych księgowych oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.

Podstawa prawna:

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Żur

Menedżer produktu w nazwa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »