| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Odpowiedzialność pracodawcy za szkodę wyrządzoną pracownikowi

Odpowiedzialność pracodawcy za szkodę wyrządzoną pracownikowi

Pracownik może odnieść szkodę niemajątkową, np. w wyniku wypadku przy pracy, choroby zawodowej czy mobbingu. Istotne jest, że aby zachowanie pracodawcy w tym zakresie mogło być rozważane jako źródło odpowiedzialności i zadośćuczynienia dla pracownika, za każdym razem musi pozostawać bezprawne. Powinno być zatem sprzeczne z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.

Ze względu na to, że w art. 445 k.c. nie ma postanowień dotyczących takiej sytuacji naruszenia dobra osobistego pracownika, konieczne jest posiłkowanie się art. 23 k.c. Dodatkowo zakres żądań przysługujących pracownikowi określa art. 24 k.c. Zgodnie z tym przepisem, ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

W takim przypadku za naruszenie dobra osobistego należy uznać naruszenie prawa do odpoczynku i ochrony zdrowia pracownika kosztem pracy realizowanej w ramach stosunku pracy. Sąd uwzględnia wówczas długość okresu, w czasie którego powód był pozbawiony obligatoryjnego okresu odpoczynku, oraz indywidualnie ocenia związane z tym uszczerbki w życiu rodzinnym czy osobistym. Nie oznacza to, że np. zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych zawsze powinno wiązać się z przyznaniem zadośćuczynienia. Chodzi tu raczej o sytuację, gdy pracodawca ma obowiązek udzielić godzin wolnych od pracy, czego nie czyni wbrew obowiązującym przepisom prawa. Na tle takiego przypadku orzekał Sąd Najwyższy w wyroku z 11 grudnia 2009 r. (sygn. akt III PK 21/09), uznając, że: 

(...) sprawa sankcji nieudzielenia czasu odpoczynku nie jest uregulowana w przepisach prawa pracy, a także mając na względzie wymóg skuteczności prawa stanowionego przez Unię Europejską, należy w tym zakresie stosować przepisy Kodeksu cywilnego. W przypadku poniesienia przez pracownika szkody majątkowej z tego tytułu, może on dochodzić odszkodowania na podstawie art. 471 k.c., a w razie uszczerbku tylko niemajątkowego – na podstawie art. 23 i art. 24 k.c. (...). 

PRZYKŁAD 

W firmie XYZ przy ustalaniu grafików pracy pracodawca nie przestrzega zasad dotyczących odpoczynku dobowego i tygodniowego. W efekcie cykl produkcyjny na tyle dominuje działanie pracodawcy, że praca w nadgodzinach staje się pracą planowaną, a nie wyjątkową, występującą w sytuacjach szczególnych. Tego rodzaju założenie powoduje, że pracownik jest z góry skazany na pracę w nadgodzinach pod pozorem potrzeb produkcyjnych pracodawcy. Wobec tego dochodzi do ciągłego naruszania jego prawa do odpoczynku, a w konsekwencji może doprowadzić np. do osłabienia stanu zdrowia, chorób czy innych przypadłości. 

Czytaj także

Autor:

radca prawny, specjalista w zakresie m.in. prawa pracy i prawa administracyjnego, prowadzi samodzielną kancelarię

Źródło:

Sposób na płace

Zdjęcia

Odpowiedzialność pracodawcy za szkodę wyrządzoną pracownikowi. /Fot. Fotolia
Odpowiedzialność pracodawcy za szkodę wyrządzoną pracownikowi. /Fot. Fotolia

Ważne rozmowy o biznesie i nie tylko….49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »