| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Ocena trzeźwości pracownika

Ocena trzeźwości pracownika

Pracodawca ma prawo odsunąć pracownika od pełnionych obowiązków, jeśli ma uzasadnione podejrzenie stanu nietrzeźwości zatrudnionego. Pracownik, niezgadzający się z decyzją pracodawcy, może poprosić o zbadanie jego stanu trzeźwości, np. alkomatem znajdującym się w zakładzie pracy.

W zakresie podejmowania decyzji dyscyplinarnych, np. wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, stan nietrzeźwości pracownika w czasie pracy może być dowodzony wszelkimi środkami dowodowymi, np. zeznaniem świadków na okoliczność, że pracownik się „zataczał”, bełkotliwie się wypowiadał itp.

Do celów postępowania w sprawach ze stosunku pracy nie jest konieczne ustalenie ściśle określonego stężenia alkoholu we krwi pracownika, jak to ma miejsce w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym wykroczeń, a stan nietrzeźwości pracownika w czasie pracy może być dowodzony wszelkimi środkami dowodowymi (wyrok SN z 11 grudnia 2006 r.). W zakresie podejmowania decyzji dyscyplinarnych wobec pracownika bezpieczne z punktu widzenia zabezpieczenia interesów pracodawcy będzie przebadanie pracownika znajdującym się w zakładzie pracy alkomatem lub zażądanie przebadania przez uprawniony organ.

Firma może posiadać w zakładzie pracy alkomat, jednak pracodawca nie może zobowiązać pracownika, nawet gdy okoliczności wskazują na stan nietrzeźwości, do poddania się badaniu trzeźwości.

Pracodawca, który nie dopuścił pracownika do pracy, ma obowiązek umożliwić mu wykazanie trzeźwości przez badanie krwi (wyrok SN z 11 kwietnia 2000 r.). Zabiegu pobrania krwi dokonuje fachowy pracownik służby zdrowia. Do badania stanu trzeźwości stosuje się przepisy rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie.

Badanie narkotestem

Kwestia przeprowadzenia badania na obecność narkotyków przez pracodawcę nie została uregulowana w przepisach prawa, dlatego też powinna być na razie potraktowana bardzo delikatnie. W związku z tym w przypadku powstania jakichkolwiek podejrzeń, że pracownik stawił się do pracy pod wpływem środków odurzających, pracodawca może poprosić pracownika o zgodę na przeprowadzenie badania narkotestem.

Jeżeli pracownik się zgodzi (najlepiej, aby zgoda była wyrażona na piśmie) i wynik okaże się pozytywny, pracodawca może zastosować takie konsekwencje jak w przypadku pracownika znajdującego się pod wpływem alkoholu. Warto jednak, aby wyraźny zakaz stawiania się do pracy zarówno pod wpływem środków odurzających, jak i ich zażywanie w miejscu pracy znajdował się w obowiązującym regulaminie pracy.

W przypadku odmowy pracownika na przeprowadzenie takiego badania, w momencie, kiedy wszelkie okoliczności będą wskazywały, że pracownik znajduje się pod wpływem środków odurzających (należy zachować szczególną ostrożność), pracodawca również może zadecydować o niedopuszczeniu pracownika do pracy i wezwaniu policji w celu przeprowadzenia badania. Niestety brak jest podstawy prawnej, inaczej niż ma to miejsce w przypadku badania stanu trzeźwości, do wezwania policji w celu przebadania pracownika.

W przypadku pracowników znajdujących się pod wpływem środków odurzających, w mojej ocenie, pracodawca może zastosować bardzo podobną procedurę jak w przypadku pracowników pod wpływem alkoholu. Natomiast ewentualne badania przeprowadzać tylko i wyłącznie za zgodą pracowników.

Podstawa prawna:

  • art. 17 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. DzU z 2012 r. poz. 1356, ost. zm. DzU z 2012 r. poz. 405),
  • rozporządzenie MZiOS z 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie (DzU nr 25, poz.117).

Orzecznictwo:

  • wyrok SN z 11 grudnia 2006 r. (I PK 165/06, niepubl.),
  • wyrok SN z 22 września 2004 r. (I PK 576/03, OSNP 2005/7/91),
  • wyrok SN z 11 kwietnia 2000 r. (I PKN 589/99, OSNP 2001/18/557),
  • wyrok SN z 24 maja 1985 r. (I PRN 39/85, OSNC 1986/1/23).

 

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »