| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Wspólna odpowiedzialność materialna pracowników

Wspólna odpowiedzialność materialna pracowników

Pracodawca może dochodzić od podwładnego odszkodowania zarówno za wyrządzoną szkodę, jak i za powierzone mu mienie. Kodeks pracy, oprócz indywidualnej odpowiedzialności materialnej pracownika, przewiduje także wspólną odpowiedzialność ponoszoną przez kilka osób.

Pracownicy mogą – na podstawie pisemnej umowy zawartej z pracodawcą – przyjąć wspólną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane powstaniem niedoboru w powierzonym im łącznie mieniu, jeżeli liczba pracowników w miejscu powierzenia mienia nie przekracza przy pracy:

  • na jedną zmianę – 8 osób,
  • na dwie zmiany– 12 osób,
  • na trzy zmiany – 16 osób,
  • w zakładach usługowych, w zakładach żywienia zbiorowego oraz w sklepach samoobsługowych i preselekcyjnych – 24 osób na jedną zmianę.

Umowa taka może być zawarta tylko w przypadku wyrażenia zgody na przyjęcie wspólnej odpowiedzialności materialnej przez wszystkich pracowników zatrudnionych w miejscu powierzenia mienia. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić osobom objętym wspólną odpowiedzialnością materialną możliwość sprawowania nadzoru nad powierzonym mieniem przez swobodny do niego dostęp, w czasie wykonywania pracy lub określonych czynności przez inne osoby, które nie przyjęły wspólnej odpowiedzialności materialnej, ale przebywają w miejscu powierzenia mienia (np. osoby wykonujące pracę dorywczo lub przez czas określony). Warunkiem ustanowienia wspólnej odpowiedzialności materialnej jest powierzenie mienia łącznie wszystkim pracownikom na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej z ich udziałem lub z udziałem osób przez nich wskazanych oraz zapewnienie im możliwości zgłaszania uwag co do przebiegu i wyników inwentaryzacji.

Przykład

W jednej z firm 2 pracowników wyrządziło pracodawcy szkodę w mieniu im powierzonym na kwotę 7500 zł. Zgodnie z umową pracodawca obciążył pierwszego z nich kwotą 1500 zł, a drugiego 6000 zł. Pierwszy oddał całą kwotę, tj. 1500 zł, drugi zaś 3000 zł, twierdząc, że nie ma środków na spłatę pozostałej części. Pracodawca chce tę należność potrącić bezpośrednio z jego wynagrodzenia. Jednak radca prawny odradził mu takie rozwiązanie, z uwagi na katalog możliwych potrąceń wskazany w Kodeksie pracy.

Naprawienie szkody wyrządzonej pracodawcy może nastąpić na podstawie ugody zawartej między pracownikiem a pracodawcą. Pracodawca ma w takiej sytuacji możliwość obniżenia wysokości odszkodowania, po uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy. Jeżeli jednak pracownik uchyla się od wykonania ugody, pracodawca nie może sam potrącić kwoty odszkodowania z wynagrodzenia podwładnego. Gdy zawarcie ugody nie będzie możliwe, pracodawca może wystąpić do sądu pracy z pozwem przeciwko pracownikowi. Sąd – biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy – może również obniżyć odszkodowanie. Może to nastąpić także na podstawie ugody sądowej zawartej między stronami.

Podstawa prawna:

  • art. 87 § 1, art. 114–127 Kodeksu pracy,
  • rozporządzenie Rady Ministrów z 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (DzU z 1996 r. nr 143, poz. 663).

 

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »