| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > 20 najważniejszych obowiązków pracodawcy na przełomie roku

20 najważniejszych obowiązków pracodawcy na przełomie roku

Na przełomie roku pracodawcy mają więcej obowiązków w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Ustalenie wymiarów czasu pracy na 2013 r., zmiana umów o pracę w związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2013 r., złożenie w ZUS informacji ZUS IWA – to tylko część zadań, jakie będą mieli pracodawcy w najbliższym czasie.

6. Rozliczenie roczne dokonywane przez płatnika

Pracownik może samodzielnie rozliczyć się z osiągniętego w danym roku dochodu albo zwrócić się do pracodawcy o rozliczenie jego przychodów, które uzyskał w roku kalendarzowym. W tym celu pracownik powinien złożyć oświadczenie (PIT-12) przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym, które traktuje się na równi z zeznaniem.

Podatek wynikający z obliczenia rocznego przez pracodawcę jest podatkiem dochodowym należnym od pracownika za dany rok.

Roczne obliczenie podatku, dokonane na formularzu PIT-40, płatnik powinien sporządzić w terminie do końca lutego po upływie roku podatkowego. W tym samym terminie powinien przekazać je podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. PIT-40 za 2012 r. należy przekazać do 28 lutego 2013 r.

WAŻNE!

Pracownicy powinni złożyć PIT-12 najpóźniej 9 stycznia 2013 r.

Przy sporządzaniu rocznego obliczenia podatku może wystąpić nadpłata bądź niedopłata podatku. Jeśli wystąpi niedopłata, płatnik powinien wpłacić kwotę niedopłaty na konto US. Niedopłatę oblicza jako różnicę między kwotą podatku należną urzędowi skarbowemu a sumą zaliczek pobranych od stycznia do grudnia. Powinien pobrać ją z dochodu pracownika za marzec 2013 r. lub – na wniosek pracownika – z dochodu za kwiecień 2013 r. (art. 37 ust. 4 updof). Gdy stosunek pracy ustał wcześniej, np. w styczniu lub w lutym, pracodawca powinien pobrać różnicę z dochodu za miesiąc, za który została pobrana ostatnia zaliczka. Niedopłatę pracodawca powinien wpłacić na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla niego jako płatnika, łącznie z zaliczkami za te miesiące.

Jeżeli z deklaracji PIT-40 wynika nadpłata, płatnik-pracodawca powinien ją zaliczyć na poczet zaliczki należnej za marzec 2013 r. Jeżeli po pobraniu tej zaliczki nadal pozostaje nadpłata, płatnik powinien ją zwrócić pracownikowi w gotówce. Następnie kwotę dokonanego zwrotu płatnik rekompensuje sobie przez pomniejszenie kwot pobranych zaliczek przekazywanych fiskusowi.

6.1. Imienna informacja PIT-11

Jeżeli pracownik nie złożył pracodawcy PIT-12, musi rozliczyć się samodzielnie, sporządzając zeznanie roczne po zakończeniu roku podatkowego. Z dochodów osiągniętych z pracy rozlicza się na podstawie dostarczonej mu przez pracodawcę imiennej informacji przygotowanej według ustalonego wzoru PIT-11. Od 1 stycznia 2012 r. został zniesiony numer identyfikacji podatkowej (NIP) nadany osobom fizycznym objętym rejestrem PESEL, nieprowadzącym działalności gospodarczej lub niebędącym zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Od tego dnia jedynym identyfikatorem podatkowym ww. osób jest PESEL. W przypadku pozostałych osób, m.in. w informacji PIT-11 płatnik powinien podawać NIP.

Pracodawca ma obowiązek sporządzić informację PIT-11 do końca lutego roku następującego po roku podatkowym (art. 39 updof), tj. za 2012 r. w terminie do 28 lutego 2013 r. Pracodawca powinien sporządzić PIT-11 w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden musi trafić do podatnika, a drugi do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Pracodawca może sporządzić trzeci egzemplarz, który pozostaje w zakładzie pracy.

6.2. Informacja PIT-8C

Podmioty, które w 2012 r. dokonały wypłaty należności lub świadczeń z tzw. innych źródeł, od których nie były zobowiązane pobrać zaliczki na podatek dochodowy (ani podatku zryczałtowanego), mają obowiązek sporządzić dla podatników informację PIT-8C (art. 42a updof). Za 2012 r. należy ją przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika do 28 lutego 2013 r. W PIT-8C należy wykazać wysokość przychodu brutto, z pominięciem przychodów zwolnionych z opodatkowania. W PIT-8C należy wykazać przychody, których nie można zakwalifikować do takich źródeł, jak:

  • stosunek pracy,
  • działalność wykonywana osobiście,
  • działalność gospodarcza,
  • kapitały pieniężne.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA

Założony w 1919 roku Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) jest czołową i jednocześnie największą organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej, liczącą ponad 227 000 członków i studentów w 179 krajach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »