| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Praca na dwóch etatach u tego samego pracodawcy

Praca na dwóch etatach u tego samego pracodawcy

Przepisy prawa pracy nie zabraniają zatrudnienia u tego samego pracodawcy na więcej niż jednym etacie. Wymaga to jednak spełnienia dodatkowych warunków, by nie narazić się na zarzut obchodzenia przepisów prawa.

Dodatkowe obowiązki pracodawcy

Pracodawca zatrudniający jednego pracownika na podstawie dwóch umów o pracę musi pamiętać, że z każdego stosunku pracy ma wobec pracownika do wypełnienia te same obowiązki.

W pierwszej kolejności pracodawca ma obowiązek przekazania pracownikowi na piśmie informacji o: obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia, prawie do urlopu wypoczynkowego i wymiarze tego urlopu, długości okresu wypowiedzenia umowy i innych.

Dla każdego stosunku pracy powinna być także prowadzona oddzielna dokumentacja z nim związana, co oznacza, że taki pracownik będzie posiadał dwie teczki akt osobowych.

To samo tyczy się prowadzenia, rozliczenia i ewidencji czasu pracy w celu prawidłowego ustalenia wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą, np. dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Także wynagrodzenie musi być liczone osobno dla każdej umowy.

Kontynuując, te same zasady będą odnosiły się także do obliczania:

  • ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
  • odpraw,
  • odszkodowań,
  • świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (jeżeli istnieje u danego pracodawcy) i
  • innych świadczeń.

Powyższa zasada znajduje także zastosowanie wobec uprawnień związanych z każdego rodzaju urlopem oraz świadczeniami rodzicielskimi, zasiłkami za czas niezdolności do pracy z powodu choroby itp.

Pracodawca powinien także pamiętać o tym, że przed dopuszczeniem do pracy na każdym ze stanowisk muszą zostać przeprowadzone badania lekarskie i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Świadczenie innej pracy wymaga więc osobnego orzeczenia lekarskiego. To samo dotyczy szkoleń z zakresu bhp, zapoznania z przepisami i zasadami dotyczącymi wykonywanych prac i przekazania informacji o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Jeżeli jest to związane z danym stanowiskiem pracy, pracownikowi przysługuje również dla każdego z nich oddzielne wyposażenie w odzież roboczą i obuwie robocze.

Zakończenie stosunku pracy następuje także osobno dla każdego z nich. Wymaga więc wydania dwóch świadectw pracy i osobnego rozliczenia z danej umowy, np. w zakresie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Podstawa prawna:

  • art. 29, art. 128, art. 226, art. 229 § 4, art. 2373 i art. 2374 Kodeksu pracy.

Orzecznictwo:

  • wyrok SN z 13 marca 1997 r. (I PKN 43/97, OSNP 1997/24/494),
  • uchwała SN z 12 marca 1969 r. (III PZP 1/69, OSNC 1969/11/197),
  • wyrok SN z 14 lutego 2002 r. (I PKN 876/00, OSNP 2004/4/60).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Krysztofiuk

Prawnik, ekspert w dziedzinie prawa karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »