| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Jaką odpowiedzialność wobec pracodawcy ponosi pracownik, który ujawnia tajemnice firmy

Jaką odpowiedzialność wobec pracodawcy ponosi pracownik, który ujawnia tajemnice firmy

Pracownik ma obowiązek chronić tajemnice pracodawcy. Jeśli tego nie robi, naraża się na sankcje nie tylko w czasie trwania zatrudnienia, ale także trzy lata po jego ustaniu.

RADA

Działanie polegające na przekazaniu, ujawnieniu lub wykorzystaniu cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli zagraża interesom przedsiębiorcy lub narusza te interesy, jest czynem nieuczciwej konkurencji.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 25 stycznia 2007 r. (sygn. akt I PK 207/06, OSNP 2008/11–12/157), tajemnica przedsiębiorstwa jest chroniona z mocy prawa przez cały okres pozostawania pracownika w stosunku pracy z danym pracodawcą oraz ponadto przez okres trzech lat od ustania tego zatrudnienia, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał już stan tajemnicy (art. 11 ust. 2 ustawy). Zatem także po rozwiązaniu stosunku pracy byli pracownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy posiadanych informacji.

PRZYKŁAD

Pracodawca X zawarł z przedstawicielami handlowymi umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia. Z dwoma pracownikami rozwiązał umowę o pracę i zwolnił ich z zakazu konkurencji. Pracownicy ci założyli firmę, której przedmiotem działalności była sprzedaż tych samych produktów, które sprzedawali pracując u pracodawcy X. Były pracodawca wniósł pozew do sądu o odszkodowanie od swoich byłych pracowników. Sąd uznał to żądanie. W uzasadnieniu stwierdził, że zwolnienie byłych pracowników z zakazu konkurencji nie jest równoznaczne z godzeniem się byłego pracodawcy na ujawnienie (upowszechnienie) tych informacji przez pracowników lub na uczynienie z tych informacji dowolnego użytku, zwłaszcza sprzecznego z interesem firmy. W ocenie sądu, także po rozwiązaniu stosunków pracy byli podwładni zobowiązani są do zachowania w tajemnicy posiadanych informacji i powstrzymania się od działań lub zachowań, które godziłyby w interesy byłego pracodawcy. Działania polegające na przekazaniu, ujawnianiu lub wykorzystaniu cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli zagraża to interesom przedsiębiorcy lub narusza te interesy, jest czynem nieuczciwej konkurencji.

Naruszenie zakazu rozpowszechniania tajemnicy przedsiębiorstwa nie jest prowadzeniem działalności konkurencyjnej (wyrok SN z 25 stycznia 2007 r., sygn. akt I PK 207/06, M.P.Pr. 2007/10/537). Porozumienie, w którym strony powtarzają ten zakaz, określony w art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, bez ustalenia dla pracownika odszkodowania z tego tytułu, nie jest umową o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (wyrok SN z 26 stycznia 2005 r., sygn. akt II PK 193/04, OSNP 2005/24/392).

Warto zauważyć, że umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy można zawrzeć jedynie z pracownikiem mających dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Te szczególnie ważne informacje to tajemnice, poufne wiadomości pracodawcy, które w przypadku pracodawcy będącego przedsiębiorcą mogą pokrywać się z pojęciem tajemnicy przedsiębiorstwa.

Oznacza to, że przy zawieraniu umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy możliwe będą sytuacje, w których pracodawca będzie mógł pociągnąć byłego pracownika do odpowiedzialności wyłącznie na podstawie regulacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji albo wyłącznie na podstawie art. 1012 kp lub będzie musiał wybrać roszczenie.

RADA

Zwolnienie z zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej nie oznacza uchylenia przez pracodawcę ustawowego zakazu ujawniania (upowszechniania) tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zakaz konkurencji w postaci umowy o zakazie konkurencji lub klauzuli konkurencyjnej jest dodatkowym narzędziem, które umożliwia pracodawcy (przedsiębiorcy) większą ochronę swoich tajemnic. Można bowiem założyć, że jeżeli pracownik podejmuje pracę u innego przedsiębiorcy, zwłaszcza na zbliżonym stanowisku, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie wykorzystywał informacje nabyte u pierwszego pracodawcy. Jeżeli zatem pracodawca wprowadzi zakaz konkurencji do stosunku prawnego z pracownikiem, znacznie ograniczy możliwość wykorzystania przez pracownika poufnych wiadomości, gdyż niejako eliminuje sposobność do wykorzystywania informacji i wiedzy zdobytej podczas zatrudnienia.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »