| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Jaką odpowiedzialność wobec pracodawcy ponosi pracownik, który ujawnia tajemnice firmy

Jaką odpowiedzialność wobec pracodawcy ponosi pracownik, który ujawnia tajemnice firmy

Pracownik ma obowiązek chronić tajemnice pracodawcy. Jeśli tego nie robi, naraża się na sankcje nie tylko w czasie trwania zatrudnienia, ale także trzy lata po jego ustaniu.

KORZYŚCI (+)

Jeżeli pracownik nie został we właściwym czasie zapoznany z zakresem poufnych informacji, to i tak odpowiada za nielojalność wobec swojego pracodawcy, polegającą na naruszeniu tajemnicy firmy, której ujawnienie może narazić ją na szkodę.

Oprócz ochrony tajemnicy pracodawcy pracownik musi – zgodnie z art. 100 § 2 pkt 5 kp – przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach. Chodzi tu przede wszystkim o informacje stanowiące tajemnicę państwową, służbową, zawodową, jak również o tajemnicę przedsiębiorstwa.

Tajemnice zwane dawniej państwową i służbową obecnie określa się mianem informacji niejawnych. Zostały one uregulowane w ustawie z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.). Jak stanowi art. 4 tej ustawy, informacje te mogą być udostępniane wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy lub pełnienia służby na zajmowanym stanowisku albo do wykonywania czynności zleconych.

W zależności od wykonywanej funkcji, pracy, zajmowanego stanowiska czy prowadzonej działalności wyróżnia się m.in. tajemnicę:

• bankową uregulowaną przez ustawę z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.), która dotyczy wszystkich informacji w zakresie czynności bankowych, uzyskanych w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje;

• lekarską, określoną w ustawie z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.) dotyczącą informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu;

• skarbową, wynikającą z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. Nr 749 ze zm.), która odnosi się do indywidualnych danych zawartych w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów;

• maklerską, uregulowaną ustawą z 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.), która obejmuje informacje dotyczące chronionych prawem interesów podmiotów dokonujących czynności związanych z obrotem instrumentami finansowymi.

Tajemnica przedsiębiorstwa zdefiniowana jest w art. 11 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dalej ustawa. Dotyczy ona wyłącznie podmiotów prowadzących działalność, a obowiązek wynikający z przepisów kp (dotyczących zachowania tajemnicy firmy) odnosi się do pracowników zatrudnionych u wszystkich pracodawców, bez względu na rodzaj i zakres wykonywanej przez nich działalności.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »