| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Obowiązki pracodawcy likwidującego prowadzoną działalność gospodarczą

Obowiązki pracodawcy likwidującego prowadzoną działalność gospodarczą

Pracodawca, likwidując działalność gospodarczą, musi rozwiązać łączące go z pracownikami umowy o pracę, co do zasady bowiem sama likwidacja działalności gospodarczej nie powoduje automatycznie rozwiązania stosunku pracy.

Na podstawie ustawy rozróżniamy dwa rodzaje zwolnień:

  • grupowe – w razie konieczności rozwiązania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

– 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

– 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednak mniej niż 300 pracowników,

– 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników (art. 8 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy).

  • indywidualne – w razie konieczności rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, jeżeli likwidacja pracodawcy stanowi jedyną przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron (art. 8 ust. 1 w zw. art. 10 ust. 1 ustawy).

Przykład

Jeżeli jedyną przyczyną wskazaną w wypowiedzeniu umowy o pracę jest likwidacja pracodawcy, pracownik będzie uprawniony do odprawy pieniężnej.

Jeżeli natomiast pracodawca wskaże w wypowiedzeniu umowy o pracę oprócz likwidacji pracodawcy także inną rzeczywistą przyczynę wypowiedzenia (np. notoryczne spóźnianie się pracownika do pracy), nie będzie miał obowiązku wypłaty odprawy pieniężnej.

Zarówno w przypadku zwolnień grupowych, jak i zwolnień indywidualnych pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

  • 1-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
  • 2-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
  • 3-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Niezależnie od tego pracodawca jest również zobowiązany wypłacić pracownikowi ekwiwalent za urlop, jeżeli ten nie wykorzystał go do czasu rozwiązania stosunku pracy przysługującego mu urlopu w całości lub w części (art. 171 § 1 k.p.).

Świadectwo pracy

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy (art. 97 § 1 k.p.). W nim powinien podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Wszystkie wymogi, jakim powinno odpowiadać świadectwo pracy, określa rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. Jako przykład należy wskazać, że zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia w świadectwie pracy powinna znaleźć się informacja dotycząca okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 k.p., czyli w związku z likwidacją pracodawcy.

Podstawa prawna:

  • art. 30 § 1, art. 361 § 1, art. 37, art. 39, art. 41, art. 411 § 1, art. 97 § 1, art. 171 § 1, art. 177 § 4, art. 1823 § 3, art. 1861 Kodeksu pracy,
  • art. 1 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm.),
  • § 1 i załącznik do rozporządzenia MPiPS z 15 maja 1996 r., w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (DzU nr 60, poz. 282 ze zm.).

Orzecznictwo:

  • wyrok SN z 19 sierpnia 2004 r. (I PK 489/03, OSNP 2005/6/78).

 

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Michał Jarski

Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży w Trend Micro

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »