| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Jakie są obowiązki pracodawcy wobec pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe

Jakie są obowiązki pracodawcy wobec pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe

Zakres obowiązków pracodawców związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników zależy od tego, czy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy czy zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności z własnej inicjatywy. Jeżeli pracownik dokształca się za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy, ma prawo do zwolnień od pracy oraz w niektórych przypadkach do urlopu szkoleniowego. Natomiast pracownicy podejmujący naukę „na własną rękę” mogą otrzymać od pracodawcy urlop bezpłatny lub bezpłatne zwolnienia od pracy na naukę.

PRZYKŁAD

Pracodawca sfinansował pracownikom zatrudnionym na stanowisku opiekunów górskich obozów sportowych dla młodzieży koszty szkoleń z zakresu pierwszej pomocy w warunkach terenowych i survivalu. W takim przypadku pracodawca może zaliczyć koszty szkoleń tych pracowników do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli taki sam kurs zostałby sfinansowany pracownikom np. działu prawnego, to nie ma wówczas podstaw do zaliczenia tego szkolenia do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy.

WAŻNE!

Aby koszty poniesione przez pracodawcę na szkolenie pracownika mogły być bez ryzyka uznane za koszt uzyskania przychodów pracodawcy, musi istnieć związek między przedmiotem szkolenia a rodzajem działalności pracodawcy.

W przypadku szkoleń ogólnych pracowników może pojawić się konieczność wykazania przed urzędem skarbowym, że mimo że szkolenie nie jest bezpośrednio związane z przedmiotem działalności pracodawcy, to dzięki podnoszeniu tych kwalifikacji pracownicy będą lepiej pracować, a tym samym będą mieć większy wpływ na wysokość przychodów osiąganych przez pracodawcę.

Rozliczenie zwrotu kosztów nauki

Jeżeli wystąpi jedna z okoliczności przewidzianych prawem i pracownik, który zawarł uprzednio z pracodawcą umowę szkoleniową, zwróci pracodawcy koszty nauki w całości lub w części, to pracodawca musi te kwoty wykazać w swoich przychodach z działalności (jeżeli wcześniej zaliczył te wydatki do kosztów uzyskania przychodów). Dokonany przez pracownika zwrot kosztów nie wywoła skutków podatkowo-składkowych po stronie zatrudnionego.

Zwrot kosztów nauki następuje proporcjonalnie do czasu przepracowanego po zakończeniu nauki do dnia rozwiązania umowy o pracę. Proporcjonalność jest rozumiana jako stosunek całego okresu zatrudnienia po dniu ukończenia nauki do okresu, na jaki została zawarta umowa szkoleniowa (tj. maksymalnie 3 lata).

Przykładowy sposób wyliczenia kwoty dofinansowania nauki podlegającej zwrotowi

Kwota sfinansowana przez pracodawcę (czesne)

28 800 zł

Okres obowiązywania umowy szkoleniowej

36 miesięcy

Rozwiązanie umowy o pracę

33 miesiące od ukończenia studiów

Kwota do zwrotu

2400 zł (3/36 x 28 800 zł)

Podstawa prawna:

  • art. 17, art. 183a, art. 55, art. 94 pkt 6, art. 943, art. 1031–1036 Kodeksu pracy,
  • uchylone rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. Nr 103, poz. 472 ze zm.),
  • § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U. Nr 196, poz. 1167),
  • § 2 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.),
  • art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
  • art. 21 ust. 1 pkt 90, art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Szymański

Doradca podatkowy z Departamentu Kontroli Podatkowych Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »