| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Jakie są obowiązki pracodawcy wobec pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe

Jakie są obowiązki pracodawcy wobec pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe

Zakres obowiązków pracodawców związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników zależy od tego, czy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy czy zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności z własnej inicjatywy. Jeżeli pracownik dokształca się za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy, ma prawo do zwolnień od pracy oraz w niektórych przypadkach do urlopu szkoleniowego. Natomiast pracownicy podejmujący naukę „na własną rękę” mogą otrzymać od pracodawcy urlop bezpłatny lub bezpłatne zwolnienia od pracy na naukę.

Data rozpoczęcia nauki/zawarcia umowy z pracodawcą

Przepisy właściwe do oceny relacji pracodawca/pracownik

Do 15 lipca 2010 r.

rozporządzenie MEN i MPiPS z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych

Po 15 lipca 2010 r.

art.1031–1036 Kodeksu pracy

Zwolnienie z PIT dokształcających się pracowników

Wraz z wprowadzeniem do Kodeksu pracy nowych regulacji dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników, do tych przepisów dostosowano również przepis dotyczący zakresu zwolnienia z podatku świadczeń przyznanych w tym zakresie przez pracodawcę. W konsekwencji zwolnione z podatku są świadczenia przyznane pracownikowi na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego (art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Dotyczy to również świadczeń przyznanych w okresie od 11 kwietnia do 15 lipca 2010 r., kiedy nie obowiązywały przepisy o dokształcaniu pracowników.

WAŻNE!

Jeżeli podnoszenie kwalifikacji zawodowych odbywa się za zgodą pracodawcy, do przychodu pracownika ze stosunku pracy nie należy wliczać opłaconych przez pracodawcę kosztów czesnego, zakupu podręczników, kosztów dojazdu.

Aby uniknąć wątpliwości co do zakresu stosowania zwolnienia z podatku do świadczeń przyznanych pracownikowi na naukę, warto zawrzeć umowę, w której zostaną sprecyzowane koszty, jakie pracodawca finansuje pracownikowi w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Jeżeli jednak pracownik zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności z własnej inicjatywy, wszelkie ewentualne dodatkowe świadczenia przyznane przez pracodawcę, m.in. opłacenie kosztów kształcenia, nie są objęte zwolnieniem z podatku dochodowego, a w rezultacie stanowią przychód tej osoby ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu.

Składki ZUS

Wartość dodatkowych świadczeń przyznanych zgodnie z przepisami Kodeksu pracy przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika, przysługujących pracownikom podejmującym naukę lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe za zgodą pracodawcy, nie stanowi podstawy do naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne. Świadczenia te nie stanowią też podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wyłączenie ze składek społecznych/składki zdrowotnej nie obejmuje jednak wynagrodzeń otrzymywanych przez pracownika za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z całości lub części dnia pracy w związku z nauką.

Inaczej jest natomiast w sytuacji pracownika, który podejmuje naukę bez inicjatywy pracodawcy. Ponieważ w takim przypadku przepisy Kodeksu pracy nie przewidują wypłaty żadnych świadczeń, to gdyby pracodawca jednak przyznał pracownikowi takie świadczenia, stanowiłyby one podstawę do naliczenia składek ZUS.

Koszt nauki kosztem pracodawcy

W kwestii kwalifikacji kosztów szkoleń oraz innych świadczeń z nimi związanych, do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy przyjmuje się, że nakłady poniesione na rozwój zawodowy pracowników wpływają na jakość ich pracy, a zatem również na przychody pracodawcy z prowadzonej działalności. Należy zatem uznać, że wydatki te stanowią koszt podatkowy. Aby jednak pracodawca mógł zakwalifikować koszty szkoleń do kosztów podatkowych, musi wykazać związek między opłaconymi szkoleniami a rodzajem prowadzonej przez siebie działalności.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Michał Jarski

Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży w Trend Micro

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »