| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Jakie są obowiązki pracodawcy wobec pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe

Jakie są obowiązki pracodawcy wobec pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe

Zakres obowiązków pracodawców związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników zależy od tego, czy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy czy zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności z własnej inicjatywy. Jeżeli pracownik dokształca się za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy, ma prawo do zwolnień od pracy oraz w niektórych przypadkach do urlopu szkoleniowego. Natomiast pracownicy podejmujący naukę „na własną rękę” mogą otrzymać od pracodawcy urlop bezpłatny lub bezpłatne zwolnienia od pracy na naukę.

Okoliczności uzasadniające obowiązek zwrotu przez pracownika sfinansowanych przez pracodawcę dodatkowych kosztów nauki, które zaistniały:

z inicjatywy pracodawcy

z inicjatywy pracownika

Pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, nie dłuższym jednak niż 3 lata

Pracownik nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych bez uzasadnionych przyczyn

 

Pracownik bez uzasadnionych przyczyn przerwie podnoszenie kwalifikacji zawodowych

 

Pracownik w okresie nauki lub po jej ukończeniu (w terminie określonym w umowie, nie dłuższym niż 3 lata) rozwiąże umowę o pracę za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z powodu mobbingu

 

Pracownik w okresie nauki lub po jej ukończeniu (w terminie określonym w umowie, nie dłuższym niż 3 lata) bezpodstawnie rozwiąże umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy lub za wypowiedzeniem, jak też bez wypowiedzenia z powodu mobbingu

PRZYKŁAD

Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o podnoszeniu kwalifikacji i ponosi koszty podręczników, dojazdów do Krakowa oraz 50% czesnego. Pracownikowi do końca studiów pozostał 1 rok, ale firma ze względów finansowych nie może dalej pokrywać wszystkich świadczeń związanych z nauką. Umowa szkoleniowa nie przewiduje możliwości jej rozwiązania za wypowiedzeniem. W takiej sytuacji pracodawca nie może jednostronnie zwolnić się z obowiązku ponoszenia dalszych kosztów nauki pracownika. Jedynym wyjściem jest rozwiązanie umowy szkoleniowej lub zmiana jej treści na mocy porozumienia zawartego między pracodawcą a pracownikiem. Przepisy prawa pracy nie przewidują ustawowego okresu wypowiedzenia umowy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, nawet jeżeli przyczyną jej rozwiązania są problemy finansowe pracodawcy i brak środków na pokrywanie kosztów nauki pracownika.

Ponadto w umowie szkoleniowej można uregulować następujące kwestie:

  • dokładny rodzaj szkolenia lub kierunek, w jakim pracownik będzie podnosił kwalifikacje,
  • sposób udzielania zwolnień od pracy,
  • wymiar dodatkowego płatnego urlopu szkoleniowego, jaki przysługuje pracownikowi,
  • rodzaje świadczeń przysługujące pracownikowi (zwrot kosztów czesnego, podręczników, dojazdów itp.),
  • wysokość i zasady zwrotu dodatkowej pomocy finansowej dla pracownika w przypadku jego rezygnacji z dokształcania.

Pracownicy, którzy rozpoczęli naukę przed 16 lipca 2010 r.

Do 10 kwietnia 2010 r. szczegółowe prawa i obowiązki stron umowy o pracę związane z dokształcaniem pracowników określało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych. Jednak 10 kwietnia 2010 r. rozporządzenie to utraciło moc, co było następstwem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 31 marca 2009 r. Trybunał uznał wówczas za niezgodny z konstytucją art. 103 Kodeksu pracy, stanowiący podstawę wydania ww. rozporządzenia. Nowe przepisy regulujące dokształcanie pracowników weszły w życie dopiero 16 lipca 2010 r. W praktyce możemy więc spotkać również umowy określające prawa i obowiązki stron umowy o pracę zawierane w przeszłości, do których stosujemy różne przepisy prawne. W przypadku pracowników, którzy się dokształcają, określenie przepisów właściwych dla relacji pracodawca–pracownik zależy od dnia rozpoczęcia nauki.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Miziołek

adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »