| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Jak udostępniać pracownikowi informacje o jego wynagrodzeniu

Jak udostępniać pracownikowi informacje o jego wynagrodzeniu

Pracodawca ma obowiązek udostępniać dokumenty na żądanie pracownika, na podstawie których zostało obliczone jego wynagrodzenie. Jednocześnie musi dbać, aby nie ujawnić danych dotyczących wynagrodzenia innych pracowników.

– kwocie składki w podziale na należną od ubezpieczonego i płatnika składek oraz z innych źródeł finansowania,

– kwocie obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe, wynikającego z ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych,

  • podstawę wymiaru i kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, z uwzględnieniem podziału na podmioty, które finansują składkę,
  • rodzaje i okresy przerw w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne,
  • informacje o wypłaconym wynagrodzeniu z tytułu niezdolności do pracy oraz o wypłaconych zasiłkach finansowanych z budżetu państwa,
  • oświadczenie płatnika składek, że dane zawarte w raporcie są zgodne ze stanem faktycznym, potwierdzone podpisem płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej.

Informacje zawarte w raportach płatnik składek ma obowiązek przekazać ubezpieczonemu (pracownikowi) na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego – w formie dokumentu elektronicznego w celu ich weryfikacji.

Jak wynika z powyższego, pracodawca powinien informować pracownika o odprowadzanych od jego wynagrodzenia składkach ubezpieczeniowych. W tym celu może stosować formularze ZUS RMUA lub tzw. pasek płacowy, na którym znajdują się wszystkie niezbędne informacje z formularza opracowanego przez ZUS, jak również wysokość wynagrodzenia.

Sposób przekazywania pracownikom takich dokumentów jest istotny z punktu widzenia ochrony danych osobowych, gdyż znajdują się na nich informacje, które powinny być znane tylko pracownikowi.

Dokumentów takich nie można więc wysyłać zbiorczo drogą e-mailową czy wystawiać do odbioru w ogólnie dostępnym miejscu.

Przykład

Pracodawca poinformował pracowników, że w jednym z pokoi w biurze są do odbioru druki ZUS RMUA. Okazało się, że wszystkie dokumenty leżą w jednym pudełku, a pracownik ma przyjść i odnaleźć swoje zaświadczenie w puli wszystkich zatrudnionych. Takie działanie pracodawcy narusza dobra osobiste pracowników, gdyż każdy z podwładnych może przejrzeć dokumenty należące do innych pracowników.

Druki ZUS RMUA lub paski płacowe powinny być udostępniane pracownikom na piśmie i być zaopatrzone w datę sporządzenia informacji oraz podpis pracodawcy (płatnika) lub osoby przez niego upoważnionej. W związku z tym dokumenty te powinny być wręczone pracownikom osobiście lub za pośrednictwem poczty, lub w indywidualnych wiadomościach e-mailowych.

Przykład

Pracodawca sporządza co miesiąc dla pracowników tzw. paski płacowe. Aby nie narazić się na zarzut łamania przepisów o ochronie dóbr osobowych, powinien wręczać je pracownikom w zapieczętowanych kopertach lub wysyłać pocztą. W ten sposób pracodawca ma pewność, że nie ujawni wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika osobom nieupoważnionym.

WAŻNE!

Żadne przepisy nie zobowiązują pracodawcy do przedstawiania pracownikom do wglądu innych dokumentów przekazywanych do ZUS, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (np. deklaracji zbiorczej ZUS DRA).

Podstawa prawna:

  • art. 85 § 5 Kodeksu pracy,
  • art. 26 ust. 1, art. 36 ust. 1, art. 51 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.),
  • art. 23, 24 Kodeksu cywilnego,
  • art. 41 ust. 1, 3, 8, 8a, 9, 9a, 11 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Orzecznictwo:

  • uchwała SN z 16 lipca 1993 r. (I PZP 28/93, OSNC 1994/1/2).

 

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Krysztofiuk

Prawnik, ekspert w dziedzinie prawa karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »