| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Świadczenia przysługujące uczącemu się pracownikowi

Świadczenia przysługujące uczącemu się pracownikowi

Pracownikowi, podnoszącemu kwalifikacje za zgodą pracodawcy, przysługuje urlop szkoleniowy. Pracodawca jest zobowiązany udzielać go w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Świadczenia dodatkowe

Pracownikowi, podnoszącemu kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą, pracodawca może dobrowolnie przyznać dodatkowe świadczenia, np. opłacić czesne, pokryć koszty związane z: przejazdem na miejsce odbywania kształcenia, zakupem podręczników czy zakwaterowaniem. Są to świadczenia dodatkowe, możliwe jest zatem udzielenie przez pracodawcę zgody na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika bez pokrywania kosztów kształcenia przez pracodawcę.

Obowiązek odpracowania i zwrotu kosztów

W przypadku każdego zakończonego procesu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w związku z którym pracodawca przyznał pracownikowi dodatkowe świadczenia – umowa szkoleniowa może przewidywać „okres odpracowania” nie dłuższy niż 3 lata. Okres ten nie może rozpocząć się wcześniej niż po zakończeniu kształcenia. Dodatkowo należy pamiętać, że do „okresu odpracowania” nie wlicza się czasu pozostawania przez pracownika na urlopie bezpłatnym (wyrok SN z 13 września 2010 r.).

Obowiązek zwrotu kosztów dotyczy tylko świadczeń fakultatywnie poniesionych przez pracodawcę. W pojęciu tym nie mieści się natomiast: wynagrodzenie za urlop szkoleniowy oraz wynagrodzenie za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy.

Przykład

Pracownik wystąpił do pracodawcy o wyrażenie zgody na rozpoczęcie zaocznych studiów magisterskich oraz o sfinansowanie połowy kosztów kształcenia (12 000 zł). Pracodawca wyraził zgodę, jednocześnie zobowiązując pracownika do przepracowania 3 lat od czasu ukończenia studiów. W czasie nauki pracownik korzystał ze zwolnienia z części dnia pracy oraz z 21 dni urlopu szkoleniowego. Po ukończeniu studiów pracownik przepracował 9 miesięcy, a następnie wypowiedział umowę o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W tej sytuacji pracodawca może domagać się zwrotu poniesionych kosztów na dodatkowe świadczenie przyznane pracownikowi, czyli opłacone czesne, w wysokości proporcjonalnej do okresu pozostałego do odpracowania, a więc 2/3, czyli 8000 zł.

Obowiązek zwrotu kosztów spoczywa na pracowniku:

  • który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,
  • z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w „okresie odpracowania”,
  • który w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub w „okresie odpracowania” rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem (z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z powodu mobbingu),
  • który w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub w „okresie odpracowania” rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy (art. 55 k.p.) lub z powodu mobbingu (art. 943 k.p.), mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach.

Jest to katalog zamknięty, co oznacza, że w innych przypadkach niż wymienione powyżej (np. umowa zawarta na czas określony rozwiąże się z upływem czasu, na który została zawarta) pracodawca nie może żądać zwrotu kosztów dodatkowych świadczeń przyznanych pracownikowi.

Podstawa prawna:

  • art. 1031– 1035 Kodeksu pracy,
  • § 5 rozporządzenia MPiPS z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU nr 62, poz. 289 ze zm.).

Orzecznictwo:

  • wyrok SN z 13 września 2010 r. (II PK 257/09, OSNP 2012/1–2/5).

 

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »