| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Pracodawca kontroluje chorego pracownika

Pracodawca kontroluje chorego pracownika

Pracodawca – niezależnie od liczby zatrudnionych – może kontrolować pracowników podczas zwolnienia lekarskiego, kiedy wypłaca wynagrodzenie z własnych środków. Może też wystąpić do ZUS o przeprowadzenie kontroli wystawiania zaświadczeń lekarskich do celów wypłaty wynagrodzenia za czas choroby.

Do takiej kontroli należy typować osoby, które często korzystają z krótkotrwałych zwolnień lekarskich od pracy, uzyskują kolejne zaświadczenia lekarskie od pracy od różnych lekarzy, korzystają z kolejnych okresów zasiłkowych, były już pozbawione prawa do wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego w związku z niewłaściwym wykorzystywaniem zwolnień lekarskich od pracy, składały wcześniej zaświadczenia lekarskie po terminie, co skutkowało obniżeniem zasiłku o 25%.

Pozbawienie prawa do zasiłku chorobowego w związku z niewłaściwym wykorzystywaniem zwolnienia lekarskiego od pracy może nastąpić także wtedy, gdy pracodawca uzyska informacje wskazujące na niewłaściwe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracy, np. uzyska informację o wykonywaniu pracy zarobkowej u innego pracodawcy.

Kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy przeprowadza się w:

  • miejscu pracy lub w miejscu prowadzenia działalności pozarolniczej (w przypadku pracownika, który pracuje również u innego pracodawcy albo prowadzi działalność gospodarczą),
  • miejscu zamieszkania,
  • miejscu czasowego pobytu,
  • innym miejscu, jeżeli z posiadanych informacji wynika, że jest to celowe.

Jeżeli pracodawca ma wątpliwości, czy zwolnienie lekarskie od pracy wykorzystywane było niezgodnie z celem jego wystawienia, powinien zwrócić się o rozstrzygnięcie do właściwej jednostki organizacyjnej ZUS. W razie sporu ZUS wydaje decyzję po uzyskaniu (w miarę potrzeby) opinii lekarza leczącego.

Kontrola wystawionego zwolnienia

Do obowiązków płatnika składek na ubezpieczenie chorobowe, zgłaszającego do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, należy także kontrola formalna zaświadczeń lekarskich (czy zaświadczenie nie zostało sfałszowane, czy zostało wydane zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich) stanowiących podstawę zwolnienia od pracy. Jeżeli okaże się, że w wyniku przeprowadzonej przez płatnika kontroli formalnej zaświadczenia lekarskiego zachodzi podejrzenie, że zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane, wówczas płatnik składek występuje do lekarza leczącego o wyjaśnienie sprawy.

Przykład

Firma X ma obowiązek ustalania prawa do zasiłków oraz do ich wypłaty. W okresie wakacyjnym w firmie X nastąpił wzrost krótkotrwałych zwolnień lekarskich dostarczanych przez pracowników. Są to zwolnienia, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Firma X w razie podejrzenia, że pracownicy niewłaściwie wykorzystują zwolnienia lekarskie, jest uprawniona do przeprowadzenia ich kontroli. Kontrola powinna obejmować zarówno zwolnienia lekarskie wydane na okres pobierania wynagrodzenia chorobowego, jak i zasiłku chorobowego. Jeżeli zostanie ustalone, że pracownik w czasie niezdolności do pracy wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego celem, wówczas traci on prawo do wynagrodzenia/zasiłku chorobowego za cały okres objęty zaświadczeniem lekarskim.

Podstawa prawna:

  • art. 17, art. 59 ust. 12, art. 68 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2010 r. nr 77, poz.512 ze zm.),
  • § 1–10 rozporządzenia MPiPS z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (DzU nr 65, poz. 743).

 

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Kędzia

Przemysław Kędzia, prezes Business Media Software Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »