| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków pracowniczych

Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków pracowniczych

Za niewywiązywanie się z obowiązków pracowniczych oraz za szkody wyrządzone pracodawcy w związku z ich niewykonywaniem każdy pracownik musi się liczyć z poważnymi konsekwencjami – od zwolnienia z pracy po odpowiedzialność odszkodowawczą.

Kodeks pracy przewiduje 3 rodzaje odpowiedzialności materialnej:

  • na zasadach ogólnych – za szkodę wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych. Przepisy określają ściśle wysokość odszkodowania, jakie może uzyskać pracodawca. Odpowiada ono co do zasady wysokości wyrządzonej szkody, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie może przewyższać kwoty 3-miesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. W przypadku jednak umyślnego wyrządzenia szkody pracownik jest zobowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości;
  • za powierzone mienie do zwrotu lub do wyliczenia się (odpowiedzialność normowana Kodeksem pracy oraz przepisami dwóch rozporządzeń) – w jej ramach rozróżniamy indywidualną odpowiedzialność za mienie powierzone oraz współodpowiedzialność za mienie powierzone, gdy pieczę nad nim sprawuje wspólnie kilku pracowników. Ponosi ją pracownik w pełnej wysokości w przypadku powierzenia mu w szczególności: pieniędzy, papierów wartościowych lub kosztowności, narzędzi i instrumentów lub podobnych przedmiotów, a także środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Odpowiedzialność na tych samych zasadach ponoszą również pracownicy, którzy przyjęli wspólną odpowiedzialność materialną za mienie powierzone im łącznie z obowiązkiem wyliczenia się,
  • regresowa – za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej – obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przez pracownika spoczywa bezpośrednio na pracodawcy, który ma następcze roszczenie regresowe wobec swojego pracownika. Pracownik odpowiada w sposób ograniczony w stosunku do pracodawcy, który naprawił szkodę osobie trzeciej do kwoty 3-miesięcznego wynagrodzenia pracownika. Jeżeli jednak wyrządzenie szkody następuje umyślnie, pracownik ponosi względem pracodawcy odpowiedzialność za szkodę w pełnej wysokości.

Unormowanie w Kodeksie pracy materialnej odpowiedzialności pracowników nie wyklucza także możliwości odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu cywilnego, a tym samym zwiększenia się skutków finansowych tej odpowiedzialności u pracownika.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Obok wyżej omówionych kar kolejnym środkiem dyscyplinującym pracownika jest wypowiedzenie stosunku pracy. Niekiedy w razie jednego z przewinień pracowniczych pracodawcy decydują się jedynie na wypowiedzenie pracownikowi warunków pracy i płacy przez tzw. zdegradowanie pracownika. Z reguły jednak kończy się to wypowiedzeniem definitywnym, w tym nierzadko dyscyplinarnym w razie zaistnienia jednej z przesłanek wymienionych w art. 52 k.p., tj. głównie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

Rozwiązanie umowy o pracę ma miejsce przede wszystkim w sytuacji naruszenia innych obowiązków pracowniczych niż te, do których odnoszą się przepisy o odpowiedzialności porządkowej i materialnej. Orzecznictwo Sądu Najwyższego skłania do bardzo dokładnej analizy naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych przed podjęciem ostatecznej decyzji o zastosowaniu odpowiednich konsekwencji wobec pracownika.

Podstawa prawna:

  • art. 52, art. 108–127 Kodeksu pracy,
  • rozporządzenie Rady Ministrów z 10 października 1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu (DzU z 1996 r. nr 143, poz. 662),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (DzU z 1996 r. nr 143, poz. 663).

 

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »