| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Czy można ograniczyć pracownikowi wyjścia z pracy związane ze sprawowaniem funkcji radnego

Czy można ograniczyć pracownikowi wyjścia z pracy związane ze sprawowaniem funkcji radnego

Nasza główna księgowa jest gminną radną. Kilka razy w miesiącu zwalnia się z części dnia pracy, aby wziąć udział w posiedzeniach komisji samorządowych, do których należy. Z tego powodu często nie ma jej w pracy, kiedy jest potrzebna. Czy możemy ograniczyć jej wyjścia związane z pracą radnej?

Należy przypomnieć, że pracownikowi wykonującemu mandat radnego przysługuje ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy (art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym). Polega ona na tym, że rozwiązanie stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy. Organ ten odmawia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą do rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. Szczególna ochrona pracowników będących radnymi obejmuje także ochronę przed wypowiedzeniem warunków pracy i płacy (tzw. zmieniającym). Z art. 42 § 1 Kodeksu pracy wynika bowiem, że przepisy o wypowiadaniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia warunków pracy lub płacy. Ponadto, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 17 września 2007 r. (III PK 36/07), szczególna ochrona trwałości stosunku pracy radnego obejmuje także tych radnych, którym pracodawca zamierza wypowiedzieć warunki pracy i płacy.

Pracodawca nie musi udzielać pracownikowi całego dnia wolnego w związku z sesją rady czy obradami komisji, lecz tylko zwolnić radnego na czas trwania jego pracy w konkretnym organie samorządowym wraz z czasem potrzebnym na dojazd i powrót. Czas takiego zwolnienia od pracy powinien być uwidoczniony w ewidencji czasu pracy jako usprawiedliwiona i niepłatna nieobecność w pracy. Za czas nieobecności radnego w zakładzie pracy wynagrodzenie od zakładu pracy nie przysługuje. Jego rekompensatę stanowi dieta, przyznawana na zasadach ustalonych przez radę gminy, oraz zwrot kosztów podróży służbowych (art. 25 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym). W tej sprawie wypowiedział się Sąd Najwyższy, który stwierdził, że radny rady gminy nie zachowuje prawa do wynagrodzenia od macierzystego zakładu pracy za czas nieobecności w pracy z powodu udziału w posiedzeniach tej rady (uchwała SN z 10 maja 1994 r., I PZP 22/94, OSNP 1994/4/60).

Podstawa prawna:

  • art. 42 § 1, art. 108 Kodeksu pracy,
  • art. 24, art. 25 ust. 2–4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
  • § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. Nr 60, poz. 281 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »