| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Dochodzenie przez pracodawcę roszczeń w pozwie wzajemnym

Dochodzenie przez pracodawcę roszczeń w pozwie wzajemnym

Pozew złożony przez pracownika przeciwko pracodawcy często jest elementem sporu, w którym wzajemne roszczenia wobec siebie zgłaszają obie strony stosunku pracy. W przypadku gdy pracownik złoży własny pozew, pracodawca – nie czekając na zakończenie tej sprawy – może złożyć pozew wzajemny. Jeżeli będzie on dopuszczalny, obydwie sprawy zostaną rozpoznane łącznie.

Powództwo wzajemne można wytoczyć bądź w odpowiedzi na pozew, bądź oddzielnie, nie później jednak niż na pierwszej rozprawie albo w sprzeciwie od wyroku zaocznego. Pozew wzajemny musi odpowiadać wszystkim wymogom stawianym zwykłym pozwom. Tak jak w każdym piśmie procesowym musi się w nim znaleźć oznaczenie sądu, stron, podpis, dokładne określenie żądania. Należy do niego dołączyć odpisy dla strony przeciwnej oraz uiścić opłatę, identyczną jak tę od zwykłego pozwu. Sąd pracy zbada, czy pozew wzajemny odpowiada wszystkim wymogom formalnym oraz czy jest opłacony. W razie stwierdzenia braków w tym zakresie pracodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu pozwu.

Pozew wzajemny należy wnieść do sądu pozwu głównego. Jeżeli jednak pozew wzajemny podlega rozpoznaniu przez sąd okręgowy, a sprawa wszczęta była w sądzie rejonowym, sąd ten przekazuje całą sprawę sądowi właściwemu do rozpoznania powództwa wzajemnego (art. 204 § 2 k.p.c.).

Jeśli powództwo wzajemne zostanie zgłoszone zbyt późno lub w ogóle nie jest dopuszczalne, sąd pracy nie odrzuci go, tylko przekaże do odrębnego rozpoznania – wówczas zostanie ono rozpoznane jako odrębna sprawa. Sąd może również przekazać taki pozew do wydziału cywilnego lub do innego sądu, jeśli nie jest to sprawa podlegająca jego właściwości.

Sąd rozpoznający sprawę z powództwa głównego i wzajemnego w jednym wyroku rozstrzyga o zasadności każdego powództwa – głównego i wzajemnego. W przypadku gdy stwierdzi, że są one w całości bądź w części zasadne, zasądza na rzecz każdego z powodów – głównego i wzajemnego – od strony przeciwnej – stosowne kwoty (jeżeli powództwo jest w części zasadne, oddala go w pozostałej części) – wyrok SN z 3 października 2008 r., II PK 30/08, niepubl. Z powyższych względów w orzecznictwie przyjmuje się, że apelację dotyczącą rozstrzygnięcia o powództwie głównym i wzajemnym należy traktować jako dwie apelacje podlegające oddzielnym opłatom (art. 18 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, DzU nr 167, poz. 1398 ze zm.) – postanowienie SN z 16 lutego 2007 r., II PZ 81/06, OSNP 2008/9– –10/135). Okoliczność, że w przypadku wytoczenia powództwa wzajemnego w istocie rzeczy ma miejsce połączenie dwóch samodzielnych procesów, skutkuje ponadto tym, że skarga kasacyjna dotycząca rozstrzygnięcia o interesach podmiotu występującego w charakterze zarówno pozwanego, jak i powoda wzajemnego odnosi się do rozstrzygnięcia dwóch spraw, a więc powinna być potraktowana jak dwie skargi kasacyjne. Co do każdej z tych skarg skarżący powinien też oddzielnie wskazać wartość przedmiotu zaskarżenia, od której zależy nie tylko wysokość opłaty sądowej, ale przede wszystkim dopuszczalność skargi kasacyjnej (postanowienie SN z 25 listopada 2011 r., V CSK 89/11).

Powództwo wzajemne należy odróżnić od zarzutu potrącenia (art. 498 k.c.). Zgłoszenie tego zarzutu nie wymaga bowiem wniesienia własnego pozwu przez pracodawcę. Pracodawca składa w tym przypadku tylko oświadczenie procesowe o potrąceniu. Jeśli sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego uzna, że zarzut potrącenia był słuszny i jednocześnie roszczenie powoda również zasługiwało na uwzględnienie, odejmie kwotę zgłoszoną do potrącenia od kwoty należnej powodowi albo oddali powództwo w całości, jeśli kwota zgłoszona do potrącenia jest wyższa od należności głównej.

 

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »